×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Thanh niên Thủ đô thực hiện Di chúc của Bác - Bài 1: Người đồng hành cùng thanh niên, sinh viên khởi nghiệp
Nhịp sống trẻ | 3 tháng trước
TTTĐ - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cao trách nhiệm cụ thể của các đoàn viên, thanh niên. Bác căn dặn: “Đoàn viên phải gương mẫu trong công tác, trong sản xuất, trong học tập...