×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Công Nghệ | 09/02/2018 15:19
Một nhóm nhà khảo cổ học phát hiện siêu đô thị với hơn 60.000 công trình kiến trúc của người Maya cổ đại bằng công nghệ quét laser
PV

Bình luận