Dấu ấn chiến thắng B.52 trên địa bàn Thủ đô
Trải qua cuộc chiến 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, quân và dân ta đã bắn rơi 34 máy bay B.52, trong đó có 8 máy bay rơi trên địa bàn Hà Nội. 45 năm đã...
Dành cho quảng cáo
1 2 3