Đặt trọn niềm tin với Đảng!

Đặt trọn niềm tin với Đảng!

TTTĐ - Lúc này, muôn trái tim của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng hòa chung nhịp đập gửi đến Đảng bằng tất cả niềm tin yêu, kỳ ...
    Trước         Sau    
Xem phiên bản di động