Thứ hai 30/01/2023 03:02 Hotline: 0929242424 Email: tuoitrethudoonline@gmail.com congan.hanoi.gov.vn

Thông qua 6 nhóm mục tiêu phát triển thanh niên TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030

Tin tức -
In bài viết

TTTĐ - Sáng 10/12, tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình phát triển thanh niên TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030 với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Xem xét nghị quyết phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2021-2030 tại kỳ họp cuối năm của HĐND Hà Nội xem xét dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030 Chính sách phát triển thanh niên - Kinh nghiệm của các nước Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên

Nghị quyết về Chương trình phát triển thanh niên TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030 gồm 3 điều, trong đó thông qua Chương trình phát triển thanh niên TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu tổng quát là: Xây dựng thế hệ thanh niên TP Hà Nội phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; Có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng Thủ đô và đất nước; Có đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật; Có sức khỏe và lối sống lành mạnh; Có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; Có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo làm chủ khoa học công ngh;.

Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô, đất nước, hội nhập quốc tế; Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô và Tổ quốc.

Thông qua 6 nhóm mục tiêu phát triển thanh niên TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030
Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà trình bày tờ trình của UBND TP

Nghị quyết đề ra 6 nhóm mục tiêu cụ thể: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho thanh niên; Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế -xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, đáng lưu ý, đến năm 2030: 100% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng; 15% số thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; Tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; Tăng 10% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ (so với năm 2020);

Phấn đấu 20% thanh niên trong cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, Sở, phòng và tương đương, 15% thanh niên trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý; Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 6%, tỉ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 4%; Ít nhất 60% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số.

Hăng năm, 100% sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện được trang bị kiến thức hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên là học sinh, sinh viện được kết nối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp. 100% thanh niên công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất được khám sức khỏe và chăm sóc y tế định kỳ...

Trước đó, trình bày Tờ trình của UBND TP, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà cho biết: Trong bối cảnh kinh tế-xã hội ngày càng phát triển và nhu cầu của thanh niên có nhiều thay đổi. Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các chính sách pháp luật đối với thanh niên cần phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện để đáp ứng bối cảnh hiện nay và tạo điều kiện cho thanh niên phát triển.

UBND TP đề ra 6 mục tiêu và chia ra thành 37 chỉ tiêu cụ thể. Trong tỷ lệ phầm trăm chỉ tiêu quốc gia giao tại Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội có 22/37 chỉ tiêu giữ nguyên so với chỉ tiêu quốc gia giao và có 15/37 chỉ tiêu cao hơn so với tỷ lệ chỉ tiêu quốc gia quy định tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Thông qua 6 nhóm mục tiêu phát triển thanh niên TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030
Đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội thống nhất về phạm vi điều chỉnh quy định mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của chương trình phát triển thanh niên đối với nhóm đối tượng là thanh niên của TP trong độ tuổi từ 16-30 tuổi, đảm bảo hoàn thành vào năm 2030. Phạm vi điều chỉnh là thống nhất phù hợp với các quy định của Luật Thanh niên và Quyết định số 1331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời thống nhất với 6 nhóm mục tiêu và 37 chỉ tiêu thành phần; Thống nhất nâng 15/37 chỉ tiêu so với chỉ tiêu quốc gia quy định tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

HĐND TP đề nghị UBND TP triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong chương trình đảm bảo minh bạch, khách quan, có lộ trình, kế hoạch cụ thể; Định kỳ 3 năm/lần UBND TP cần chỉ đạo các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu báo cáo kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh, có giải pháp xử lý vướng mắc phát sinh...

Trước khi HĐND TP Hà Nội biểu quyết, đại biểu Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của TP với công tác thanh niên.

Đại biểu cho rằng, Chương trình phát triển thanh niên TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030 đảm bảo quy trình, quy định chặt chẽ, với sự tham mưu góp ý trách nhiệm, sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hỗ trợ thanh niên đồng thời giúp thanh niên tham gia các nhiệm vụ chính trị của thành phố một cách tốt hơn.

Hạnh Nguyên; Ảnh Viết Thành
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Thủ tướng yêu cầu triển khai các dự án cao tốc cần đi theo hướng tuyến thẳng nhất, ngắn nhất có thể

Thủ tướng yêu cầu triển khai các dự án cao tốc cần đi theo hướng tuyến thẳng nhất, ngắn nhất có thể

TTTĐ - Tối 28/1, tại Nghệ An, ngay sau khi kiểm tra thực địa dự án cao tốc Bãi Vọt-Hàm Nghi ở Hà Tĩnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 10 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 1 (2017-2020) và giai đoạn 2 (2021-2025) từ Ninh Bình đến Quảng Trị, trong đó 1 dự án đã hoàn thành, 9 dự án đang triển khai.
Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

TTTĐ - Chiều 28/1, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) và năm mới Quý Mão, trong chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An).
Tin khác
[Xem thêm]
Hoàn thành dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45 trước ngày 30/4/2023

Hoàn thành dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45 trước ngày 30/4/2023

TTTĐ - Sáng 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra các dự án thành phần Mai Sơn-Quốc lộ 45 và Diễn Châu-Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 1, thăm hỏi, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên dự án, bà con nhân dân khu tái định cư.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát động Tết trồng cây tại quận Hoàng Mai

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát động Tết trồng cây tại quận Hoàng Mai

TTTĐ - Sáng 28/1 (tức mùng 7 tháng Giêng), đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã tới dự lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại cụm di tích lịch sử Đền, đình, miếu Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai.
Xem phiên bản di động