×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Thủ tướng: Còn tình trạng kẹp ''phong bì'' để giải quyết hồ sơ

Tin tức | Thứ năm, 10/01/2019 14:39 (GMT+7)
Thủ tướng: Còn tình trạng kẹp ''phong bì'' để giải quyết hồ sơ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

TTTĐ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng vẫn còn tình trạng chung chi, lợi ích nhóm và tình trạng kẹp phong bì để giải quyết hồ sơ, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Bài liên quan

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - Ngân sách Nhà nước năm 2018, triển khai nhiệm vụ tài chính - Ngân sách Nhà nước năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị của Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng cho thấy, năm 2018, thu ngân sách vượt so với dự toán với tỷ lệ khá cao so với nhiều năm gần đây. Đến hết 31/12/2018, thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 1.422,7 nghìn tỷ đồng, vượt 103,5 nghìn tỷ đồng (tăng 7,8%) so dự toán (trong đó, thu ngân sách Trung ương vượt 4,3%, thu ngân sách địa phương vượt 12,5% so dự toán), tăng 64,3 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội, tỷ lệ động viên đạt 25,7% GDP, riêng thuế và phí đạt 21,1% GDP (mục tiêu giai đoạn 2016-2020 tương ứng là 23,5% GDP và 21% GDP).

Trong khi đó, cơ cấu chi ngân sách chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27% (mục tiêu giai đoạn 2016-2020, chi thường xuyên dưới 62% tổng chi NSNN). Dự phòng ngân sách các cấp được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định; trong đó, ngân sách Trung ương đã sử dụng trên 2,5 nghìn tỷ đồng dự phòng để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão, lụt, hỗ trợ giống khôi phục sản xuất sau thiên tai. Xuất cấp trên 122,4 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu đói, cứu trợ cho nhân dân, hỗ trợ học sinh vùng khó khăn. Bội chi NSNN năm 2018 ước dưới 3,6% GDP thực hiện (dự toán 3,7% GDP); nợ công dưới 61% GDP.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu báo cáo tại Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, Bộ Tài chính đã tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo với 66 giải pháp, nhiệm vụ gắn với 188 sản phẩm đầu ra; đã bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong tổng số 166 thủ tục cần rà soát bãi bỏ (chiếm 10,8%) và đơn giản hoá đối với 111 thủ tục trong tổng số 139 thủ tục cần rà soát đơn giản hóa (chiếm 79,9%); thực hiện cắt giảm và đơn giản hóa 117/190 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý (đạt 61,6%).

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã tập trung chỉ đạo tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính; nâng cao chất lượng khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, mở rộng diện hoàn thuế điện tử; tăng cường kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và các ngân hàng thương mại, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính cho doanh nghiệp. Cơ quan Hải quan đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu đạt mức độ 3 đối với 173/183 thủ tục hành chính. Có 12/14 bộ, ngành tham gia kết nối với 145/284 thủ tục hành chính được thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN; số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành giảm 6% (từ 82.760 xuống còn 77.736 mặt hàng) so với quý II năm 2015 (mục tiêu giảm 50%).

Về công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, năm 2018, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm chỉ tiêu biên chế công chức 4,7% so chỉ tiêu được giao năm 2015. Bên cạnh đó, tích cực triển khai các Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị TW 6 (khóa XII), trong năm 2018, Bộ Tài chính đã cắt giảm được 536 đầu mối, trong đó 5 đơn vị cấp phòng và tương đương thuộc các vụ/cục thuộc cơ quan Bộ; 3 cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; 25 đơn vị cấp phòng thuộc cơ quan tổng cục; 67 đơn vị cấp chi cục và tương đương; 436 đơn vị cấp tổ (đội) tại địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của ngành tài chính năm qua. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết vẫn còn những yếu kém cần phải được khắc phục ngay trong năm 2019.

Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của một số mặt chuyển biến còn chậm, thiếu đồng bộ; các chính sách không ổn định, hay sửa đổi, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

"Người ta hay nói, phải chăng chính sách tài chính đang kìm hãm sự phát triển của nông nghiệp như một số ý kiến đại biểu thảo luận trong tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương về tam nông vừa qua. Người ta hỏi tại sao thông tư của Bộ Tài chính quy định 1 con bò do các trang trại chăn nuôi bán cho doanh nghiệp hoặc HTX thì không phải chịu thuế VAT nhưng bán cho cá nhân thì chịu thuế VAT 5%, trong khi luật và nghị định của Chính phủ không quy định điều này”, Thủ tướng lấy ví dụ.

“Hay người ta hỏi một ý là người dân thuê mặt nước nuôi trồng thủy hải sản trong đê thì phải chịu thuế nhưng thuê mặt nước ngoài đê lại được miễn thuế, thậm chí cho thuê lại để kiếm lời như cử tri huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã nêu với chúng tôi. Tôi đề nghị các đồng chí ở các cục, cơ quan tham mưu cho lãnh đạo Bộ, Bộ Tài chính phải nhất quán quan điểm tài chính hướng đến sự phát triển, làm giàu cho nông dân, nông nghiệp và nông thôn. Làm được điều này thì đất nước mới thực sự phồn vinh và giàu mạnh”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Đặc biệt, theo Thủ tướng, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, tinh thần, thái độ phục vụ người dân của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, còn có dư luận về tiêu cực, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ thuế, hải quan; còn tình trạng chung chi, lợi ích nhóm; còn tình trạng kẹp phong bì để giải quyết hồ sơ vẫn còn, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

“Còn tình trạng trên nóng, dưới lạnh, còn tình trạng tham nhũng vặt, chi phí không chính thức. Các đồng chí thử tính toán một container thông quan nếu cần "bôi trơn" một triệu đồng thì trong một năm mất hàng chục nghìn tỷ đồng. Chính những chi phí không chính thức này sẽ giết doanh nghiệp. Tại sao doanh nghiệp Việt Nam mãi không lớn được, lý do cũng một phần do đây tạo ra” - người đứng đầu Chính phủ đặt vấn đề.

Cũng tại Hội nghị, đánh giá chất lượng thanh tra, kiểm tra của ngành tài chính còn khiêm tốn so với Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh số lượng doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra hằng năm của ngành tài chính rất lớn nhưng kết quả rất thấp. “Tại sao như thế, do trình độ, do cách làm hay do cưa ba, cưa tư như dư luận, báo chí đã phản ánh hay do doanh nghiệp đã chấp hành tốt quy định của pháp luật?” Thủ tướng nói và đề nghị Bộ Tài chính có giải pháp tổng thể đối với vấn đề này.

Kết thúc Hội nghị, người đứng đầu Chính phủ cho rằng năm 2019 Bộ Tài chính phải đi đầu trong thực hiện phương châm hành động của Chính phủ với nỗ lực cao nhất, quyết tâm lớn nhất, để có sự chuyển biến thực sự. Đặc biệt, Thủ tướng cũng nhấn mạnh ngành tài chính cần quán triệt, thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội; dành thời gian thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng thiên tai.

Hậu Lộc
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình
TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947- 27-7-2018), Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam...
Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị
Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý...
Đồng chí Dương Việt Hà giữ chức Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội
TTTĐ - Sáng 18/10, Thành đoàn Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội đối với đồng chí Dương Việt Hà từng...
Dấu ấn nền hành chính Thủ đô sau 10 năm mở rộng địa giới
TTTĐ - Từ cơ chế “xin - cho”, là nỗi ám ảnh của người dân và doanh nghiệp, nền hành chính Thủ đô đã lột xác toàn diện trong 10 năm qua....