Thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi tăng trưởng kinh tế

Thời sự -
In bài viết

TTTĐ - Chương trình số 02-CTr/TU tập trung vào mục tiêu tái cơ cấu, đẩy mạnh phát triển nền kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững. Để đạt được mục tiêu đó, thành phố sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi tăng trưởng kinh tế gắn với đổi mới, sáng tạo.

Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững Tháo gỡ vướng mắc tài chính - gia tăng nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế Thủ đô

Chiều 22/4, tại Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã thông tin về 3 chương trình công tác số 02-CTr/TU, số 05-CTr/TU và số 09-CTr/TU.

Phục hồi tăng trưởng kinh tế

Thông tin về Chương trình số 02-CTr/TU về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết, chương trình được xây dựng trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chủ trương, chính sách lớn của Trung ương về phát triển kinh tế; Các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành ủy; Những định hướng lớn để phát triển Thủ đô theo 9 thông báo kết quả làm việc giữa Thường trực Thành ủy với các Bộ, ngành Trung ương trong năm 2020.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh truyền đạt các chương trình công tác
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh truyền đạt các chương trình công tác

Chương trình đặt ra 5 mục tiêu và 11 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, thành phố quyết tâm kiểm soát dịch Covid-19 và thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép”; Phục hồi tăng trưởng kinh tế với các giải pháp đồng bộ gắn với đổi mới, sáng tạo, tận dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế; Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tạo bước đột phá về phát triển kinh tế; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế…

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, Chương trình số 02-CTr/TU có tính chất tương đối tổng hợp, các nội dung liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau; Do vậy hệ thống những chỉ tiêu, đề án của chương trình sẽ tập trung chính vào mục tiêu tái cơ cấu, đẩy mạnh phát triển nền kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững. Bên cạnh đó, một giải pháp lớn để thực hiện hiệu quả chương trình là đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng của Thủ đô trong giai đoạn tới, như phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng logistics... và đặc biệt, đối với hai đột phá lớn, rất mới hiện nay, đó là: “Phát triển hạ tầng viễn thông thế hệ mới” và “Phát triển hạ tầng khoa học - công nghệ”.

Đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, cần có những giải pháp cụ thể hóa, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội, ý chí, khát vọng vươn lên để thực sự tạo thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phủ kín quy hoạch phân khu đô thị

Truyền đạt nội dung Chương trình số 05-CTr/TU về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết: Chương trình có 13 chỉ tiêu.

Đáng chú ý, về quy hoạch, quản lý quy hoạch, thành phố phấn đấu đạt 100% đối với: Tỷ lệ diện tích phủ kín các quy hoạch phân khu đô thị; Tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng vùng huyện và tỷ lệ hoàn thành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng xã.

Đối với các chỉ tiêu về quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, Hà Nội phấn đấu đạt 100% đối với: Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn; Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý; Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường và tỷ lệ cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đang hoạt động và xây dựng mới) có trạm xử lý nước thải.

Ngoài ra, thành phố đặt chỉ tiêu đạt 50-55% đối với tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý và phấn đấu diện tích cây xanh bình quân đầu người khu vực đô thị năm 2025 là 7,8-8,1 m2/người.

Về phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu, thành phố xác định các chỉ tiêu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các tuyến đê; Bảo đảm thoát nước khu vực nội thành nhanh về các nguồn tiêu; Triển khai chống úng cho khu vực ngoại thành khi có mưa dưới 300mm/3 ngày vào giữa vụ. Thành phố cũng quyết tâm kiềm chế số vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, trong đó số vụ cháy lớn, cháy nghiêm trọng, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng không quá 3% tổng số vụ cháy.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, Chương trình số 05-CTr/TU có 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; 14 nhóm nhiệm vụ đối với công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và 7 nhóm nhiệm vụ đối với công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu. Ngoài ra, còn có 64 danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án để triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình số 05-CTr/TU.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Bảo đảm an ninh, an toàn cho Thủ đô phát triển

Thông tin triển khai Chương trình số 09-CTr/TU về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố”, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã nhấn mạnh, đây là chương trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi vì đối với Thủ đô Hà Nội, để mất an ninh chính trị, trật tự an toàn là không có cơ hội sửa chữa, nên mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ hàng đầu đặt ra đối với các cấp, các ngành thành phố là phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Thủ đô phát triển.

Thông tin về 6 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chương trình số 09-CTr/TU, đồng chí Chu Ngọc Anh chỉ rõ, Thành ủy đã phân công từng đề án, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cho các cấp ủy Đảng và các sở, ban, ngành thành phố để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình. Trong đó, năm 2021, phải tập trung xây dựng và triển khai các kế hoạch, đề án, chuyên đề cụ thể kèm theo chương trình từ thành phố đến cấp ủy Đảng cơ sở; Rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, phương tiện, lực lượng đáp ứng yêu cầu tăng cường tiềm lực cho quốc phòng - an ninh trong giai đoạn 2021-2025.

Từ năm 2022 đến năm 2024, các cấp, các ngành triển khai thực hiện nội dung chương trình; Tổ chức diễn tập một số phương án bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố; Chỉ đạo những nội dung thực hiện tiếp theo; Nghiên cứu, bổ sung những nội dung phù hợp với yêu cầu và thực tiễn của công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng; Rà soát các mục tiêu, kết quả thực hiện những nội dung trọng tâm của chương trình; Đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hằng năm và sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Hạnh Nguyên
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Khảo sát, đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng tại Hà Nội

Khảo sát, đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng tại Hà Nội

TTTĐ - Chiều 7/5, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương, do đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn, đã khảo sát, đánh giá tại Thành ủy Hà Nội về kết quả thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016, của Ban Chấp hành Trung ương về “thi hành Điều lệ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về “một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng khóa XIII.
Hà Nội vẫn đang kiểm soát tốt dịch Covid-19

Hà Nội vẫn đang kiểm soát tốt dịch Covid-19

TTTĐ - Diễn biến dịch bệnh Covid-19 rất khó lường nhưng TP Hà Nội đã vào cuộc quyết liệt và đến nay vẫn trong tầm kiểm soát. Tại thời điểm này, TP không có việc giãn cách, phong tỏa. Các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền để người dân chủ động phòng dịch.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để một người chủ quan khiến cả xã hội vất vả

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để một người chủ quan khiến cả xã hội vất vả

TTTĐ - Chiều 7/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp dự và cho ý kiến tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 với 63 tỉnh, thành nhằm quán triệt một số nhiệm vụ, biện pháp đối phó với dịch bệnh trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, lan rộng ra 15 tỉnh, thành phố.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Thực hiện  đúng yêu cầu “chống dịch như chống giặc”, nhanh chóng đẩy lùi đợt dịch

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Thực hiện đúng yêu cầu “chống dịch như chống giặc”, nhanh chóng đẩy lùi đợt dịch

TTTĐ - Ngày 7/5, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã chỉ đạo các quận, huyện, thị ủy, cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện đúng yêu cầu “chống dịch như chống giặc”, quyết tâm đẩy lùi đợt bùng phát lần này, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
Tin khác
[Xem thêm]
Động viên, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung phòng, chống dịch hiệu quả

Động viên, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung phòng, chống dịch hiệu quả

TTTĐ - Động viên, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân để mọi người, mọi nhà tập trung phòng, chống dịch hiệu quả; kiên định thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”; chủ động triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid-19; giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong, sau bầu cử;... là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021.
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp xúc, vận động cử tri tại quận Thanh Xuân

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp xúc, vận động cử tri tại quận Thanh Xuân

TTTĐ - Sáng 7/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phối hợp với UBND, Ủy ban bầu cử quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri đơn vị bầu cử số 3. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 11 phường trên địa bàn quận Thanh Xuân và có sự tham dự của 300 cử tri.
Quận Hoàng Mai: Nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

Quận Hoàng Mai: Nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

TTTĐ - Sáng 7/5, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử TP Hà Nội đã chủ trì buổi kiểm tra, làm việc với quận Hoàng Mai về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Xem phiên bản di động