Thường Tín tập trung xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Nông thôn mới -
In bài viết

TTTĐ - Sau khi được UBND huyện Thường Tín lựa chọn làm những xã điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao, Đảng bộ, chính quyền hai xã Nhị Khê và Văn Bình đã tổ chức triển khai sâu rộng đến từng thôn, xóm, các tầng lớp Nhân dân. Bố trí và huy động nguồn lực lớn để tập trung hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới.

Hà Nội: Hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ công nhận 3 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới Kim Lũ vượt khó hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới Phát huy nội lực hoàn thành kế hoạch về đích Nông thôn mới nâng cao Hà Nội có thêm 12 xã nông thôn mới và 5 xã nông thôn mới nâng cao Nhiều kết quả nổi bật sau 2 năm thí điểm xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

Nhị Khê bứt tốc mạnh mẽ

Nhị Khê là xã phát triển khá toàn diện về kinh tế, xã hội, được huyện Thường Tín chọn là điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thời gian qua, kinh tế nông nghiệp, nông thôn của Nhị Khê đang từng bước có sự thay đổi, tỷ trọng nông nghiệp ngày càng giảm, hoạt động tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại tăng nhanh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện... Đó là những điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xây dựng Nông thôn mới ở Nhị Khê.

Năm 2010, huyện Thường Tín chọn Xã Nhị Khê làm thí điểm xây dựng nông thôn mới . Cách làm nông thôn mới ở Nhị Khê cũng có rất nhiều điểm mới, nổi bật. Hiện Nhị Khê có 851 hộ tham gia sản xuất thủ công nghiệp, giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động. Trong kế hoạch thực hiện đề án xây dựng Nông thôn mới, Nhị Khê chủ trương quy hoạch 25ha xây dựng cụm điểm công nghiệp cho các hộ sản xuất. Điều này không những tạo thuận lợi cho các hộ dân phát triển nghề truyền thống có hiệu quả, mà còn góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường.

Thường Tín tập trung xây dựng Nông thôn mới nâng cao
Trụ sở UBND xã Nhị Khê (Thường Tín, Hà Nội)

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, xã Nhị Khê đã lồng ghép, tuyên truyền những nội dung của chương trình dưới nhiều hình thức. Nhờ đó hầu hết người dân trong xã đã nhận thức rõ được ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới và vai trò của mình trong hoạt động này. Trong việc xây dựng đường giao thông nông thôn, nhân dân đều hưởng ứng nhiệt tình, đóng góp ngày công, tiền bạc cũng như hiến đất, hoa lợi để mở đường.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xã Nhị Khê tiếp tục được UBND huyện Thường Tín lựa chọn thí điểm xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, xã tập trung phát triển kinh tế - xã hội nâng cao về thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, từng bước hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Từ năm 2013 - 2020, xã Nhị Khê đã huy động được gần 102 tỷ đồng để triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, Nhị Khê không còn tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Căn cứ Bộ tiêu chí Quốc gia xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội, xã Nhị Khê đạt 19/19 tiêu chí với số điểm cao. Đáng chú ý, tỷ lệ người dân khi được hỏi về mức độ hài lòng của kết quả xây dựng nông thôn mới đạt xấp xỉ 100%.

Trên cơ sở khảo sát thực tế kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Nhị Khê, các thành viên Tổ công tác giúp việc đã có ý kiến đánh giá công tâm, trách nhiệm. Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội đã thống nhất chấm xã Nhị Khê được 95,4 điểm, đủ điều kiện để trình Hội đồng thâm định thành phố xem xét, trình UBND thành phố Hà Nội công nhận về đích nông thôn mới nâng cao.

Người dân xã Văn Bình cùng đồng lòng xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Cùng với xã Nhị Khê, Văn Bình cũng là một trong bốn xã được UBND huyện Thường Tín lựa chọn thí điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đến nay cơ sở hạ tầng nông thôn của xã Văn Bình được đầu tư xây dựng, văn hoá xã hội đạt kết quả tích cực, thu nhập bình quân đầu người 63,6 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 0,25%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,1%, 3/3 làng đạt danh hiệu Văn hóa, cảnh quan môi trường sạch đẹp, tình hình an ninh chính trị ổn định, xã huy động tổng nguồn vốn 165,19 tỷ đồng, không có nợ đọng trong xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới... so với bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 của thành phố Hà Nội, xã Văn Bình đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, trong đó có tiêu chí Quy hoạch cơ bản đạt. Xã tự chấm điểm 99,3/100 điểm.

Thường Tín tập trung xây dựng Nông thôn mới nâng cao
Văn Bình là một trong bốn xã được UBND huyện Thường Tín lựa chọn thí điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao

Để xây dựng nông thôn mới nâng cao, Đảng ủy xã Văn Bình đã ban hành nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ này. UBND xã xây dựng Đề án xã nông thôn mới nâng cao với mục tiêu đề ra là duy trì, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Oánh, Chủ tịch UBND xã Văn Bình cho biết: “Sau khi tiến hành rà soát đánh giá hiện trạng của xã theo Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020, Đảng ủy và chính quyền địa phương đã tập trung củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong việc triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc tham gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”.

Đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn xã cơ bản hoàn chỉnh với 100% tuyến liên xã, liên thôn được trải nhựa, bê tông và cứng hóa; các tuyến đường ngõ, xóm được cứng hóa đảm bảo đi lại không lầy lội vào mùa mưa. Bên cạnh đó, UBND xã đã đầu tư xây dựng các công trình như: đường dân sinh thôn Văn Hội; Nâng cấp tường rào nghĩa trang Nhân dân thôn Bình Vọng, Đống điếm xuống Cầu Dừa; Đoạn từ cầu Vó đến đường dân sinh, mở rộng đường từ đường tỉnh lộ 427 đến đường trục xã Văn Bình đi Quốc lộ 1A.

Từ năm 2015 đến 2020, xã Văn Bình huy động được hơn 165 tỷ đồng, để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã không còn tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Căn cứ Bộ tiêu chí Quốc gia xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội, xã Văn Bình đạt 19/19 tiêu chí với số điểm cao. Đáng chú ý, tỷ lệ người dân khi được hỏi về mức độ hài lòng của kết quả xây dựng nông thôn mới đạt xấp xỉ 100%.

Thường Tín tập trung xây dựng Nông thôn mới nâng cao
Phó Chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn phát biểu tại buổi thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại huyện Thường Tín

Trên cơ sở khảo sát thực tế kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Văn Bình, các thành viên Tổ công tác giúp việc đã có ý kiến đánh giá công tâm, trách nhiệm. Xã Văn Bình đạt 96,1 điểm, đủ điều kiện để trình Hội đồng thâm định thành phố xem xét, trình UBND thành phố Hà Nội công nhận về đích nông thôn mới nâng cao.

Ghi nhận thành quả đạt được của hai xã Nhị Khê và Văn Bình, Phó Chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn nhấn mạnh: Chương trình xây dựng nông thôn mới có điểm đầu nhưng không có kết thúc. Chính vì vậy, các địa phương cần tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đánh giá thu nhập của người dân hai xã Nhị Khê và Văn Bình đều đạt trên 60 triệu đồng/năm là rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, ông Ngọ Văn Ngôn đề nghị các địa phương cùng với nâng cấp cơ sở hạ tầng, cần quan tâm nhiều hơn đến đa dạng nguồn sinh kế cho người dân, bởi nâng cao đời sống của người dân là mục tiêu xuyên suốt và tiên quyết của Chương trình.

Trang thông tin có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
Khắc Nam
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Huyện Chương Mỹ cần hoàn thành các tiêu chí trở thành huyện nông thôn mới năm 2021

Huyện Chương Mỹ cần hoàn thành các tiêu chí trở thành huyện nông thôn mới năm 2021

TTTĐ - Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện cần hoàn thành các tiêu chí trở thành huyện nông thôn mới năm 2021.
Cù Lao Dung giàu lên trong biến đổi khí hậu

Cù Lao Dung giàu lên trong biến đổi khí hậu

TTTĐ - Cuối tháng 3/2021, giữa mùa nắng hạn, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp thông minh Cù Lao Dung (ở xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) Trần Văn Phục giới thiệu vườn nhãn “mỗi héc ta một năm cho lời ít nhất 300 triệu đồng”. Chúng tôi khá bất ngờ bởi huyện Cù Lao Dung nằm giữa sông Hậu đối mặt biển cả, từ xưa chủ yếu trồng mía và khi biến đổi khí hậu diễn ra khốc liệt thì luôn bị lỗ hoặc lời rất ít bởi nước mặn tấn công, đời sống người dân rất khó khăn.
Tin khác
[Xem thêm]
Sử dụng phân bón hỗn hợp một hạt NPK 20-20-15+TE sao cho hiệu quả?

Sử dụng phân bón hỗn hợp một hạt NPK 20-20-15+TE sao cho hiệu quả?

TTTĐ - Hiện trên thị trường nông nghiệp Việt Nam, có rất nhiều loại phân bón hỗn hợp NPK với đủ các loại thành phần, tỷ lệ khác nhau. Tuy nhiên, việc sử dụng phân bón NPK với các thành phần sao cho phù hợp, hiệu quả nhất đến cây trồng thì không phải ai cũng biết. Vậy sử dụng phân bón NPK sao cho hợp lý, tốt nhất đến cây trồng?
Xem phiên bản di động