×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Tiếp nối ngọn lửa phong trào “Thanh niên xung phong”, “Thanh niên ba sẵn sàng” của thanh niên, sinh viên Hà Nội

Nhịp sống trẻ | Thứ tư, 24/10/2018 10:44 (GMT+7)
Tiếp nối ngọn lửa phong trào “Thanh niên xung phong”, “Thanh niên ba sẵn sàng” của thanh niên, sinh viên Hà Nội

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, UVBCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Đại hội

TTTĐ – Tại Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, UVBCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có bài phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội. Báo Tuổi trẻ Thủ đô trận trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Kính thưa: Đồng chí Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

Đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch; Thưa các vị đại biểu;

Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố, tôi nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe các vị khách quý và 400 đại biểu chính thức của Đại hội – những sinh viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, tâm huyết của tuổi trẻ Thủ đô. Qua các đồng chí, tôi gửi đến toàn thể sinh viên Thủ đô lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Thưa các đồng chí!

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của sinh viên Thủ đô; là dịp để Hội Sinh viên Thủ đô đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2018-2023. Thành công của Đại hội sẽ là động lực, cổ vũ sinh viên và tổ chức Hội sinh viên trên địa bàn Thành phố hoàn thành xuất sắc sứ mệnh và nhiệm vụ được giao.

Thưa các đồng chí!

Thực tiễn lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đã chứng minh: trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vinh dự được Đảng và Bác Hồ kính yêu sáng lập và bồi dưỡng, phong trào sinh viên đã lớn mạnh và phát triển không ngừng, các thế hệ sinh viên Việt Nam đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và hiện nay là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững. Thông qua các phong trào hành động cách mạng đã góp phần giáo dục, rèn luyện các thế hệ sinh viên có bản lĩnh, năng động, sáng tạo, không sợ gian khổ, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng sinh viên Thủ đô.

Hà Nội với vị thế là Thủ đô – Trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa của dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng, bảo vệ và phát triển của Thành phố đã in đậm dấu ấn những đóng góp, hy sinh của thế hệ trẻ các thời kỳ, trong đó có lực lượng thanh niên, sinh viên Thủ đô.

Thưa các đồng chí!

5 năm qua, bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy và sự chỉ đạo của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; phát huy truyền thống của các thế hệ sinh viên lớp trước, Hội Sinh viên Thành phố đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng:

- Hội Sinh viên thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên. Qua đó đã giáo dục cho sinh viên Thủ đô lòng tự hào, tự tôn dân tộc, lòng yêu nước, xác định được vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, xã hội.

- Đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động có sức lôi cuốn, lan tỏa, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thu hút được đông đảo sinh viên tham gia, như: phong trào “Sinh viên 5 tốt”; Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện được triển khai rộng khắp với các nội dung thiết thực: xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật…; Chương trình hỗ trợ sinh viên nghèo về quê đón tết, những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hiến máu tình nguyện… Đặc biệt, phong trào sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên Thủ đô đã được các cơ sở Hội đẩy mạnh, giúp sinh viên trang bị kiến thức về khởi nghiệp; khơi dậy đam mê và quyết tâm khởi nghiệp; kết nối các ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư và hỗ trợ các ý tưởng có điều kiện  triển khai khởi nghiệp trong thực tế, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển Thủ đô, dựng  xây đất nước.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích và những đóng góp mà sinh viên Thủ đô cùng với tổ chức Hội Sinh viên đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, chúc mừng 45 đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố; 15 đồng chí được bầu vào Ban Thư ký; chúc mừng đồng chí đồng chí tân Chủ tịch và các đồng chí phó chủ tịch Hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô trong thời gian qua, đó là: nội dung, phương thức hoạt động của một số cơ sở Hội còn chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội và nhu cầu của sinh viên. Vẫn còn gần 20 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn chưa có tổ chức Hội Sinh viên. Yêu cầu Ban Chấp hành Hội cần có giải pháp để khắc phục.

Thưa các đồng chí!

Trước yêu cầu của thời kỳ mới, Thủ đô và đất nước đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng; cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển nhanh chóng; trước những thách thức và cơ hội mới, sinh viên là lực lượng trí thức trẻ, có kiến thức, năng động, khát khao lập nghiệp và cống hiến,cần nắm lấy cơ hội, vượt qua thách thức, hội nhập và tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, vận dụng sáng tạo vào học tập, nghiên cứu, rèn luyện để cống hiến và trưởng thành.

Tôi đánh giá cao các ý kiến tham luận thể hiện tinh thần trách nhiệm và sáng tạo của các đại biểu; đề nghị Hội Sinh viên Thành phố thực hiện đồng bộ, toàn diện 10 chỉ tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 khâu đột phá như trong báo cáo đã nêu và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Đồng thời, chú trọng thực hiện một số trọng tâm sau:

- Thứ nhất, tổ chức Hội Sinh viên từ thành phố đến cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, thu hút, tập hợp đông đảo hội viên, sinh viên; củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh trên cả 3 lĩnh vực: chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức và phong trào hành động cách mạng; nâng cao hiệu quả hoạt động Hội sinh viên các cấp; hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học,trong  cuộc sống, việc làm, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá tinh thần, rèn luyện thể chất, phòng ngừa tệ nạn xã hội. Trong triển khai hoạt động, coi trọng tổng kết thực tiễn, làm tốt công tác nhân rộng điển hình tiên tiến; vừa cổ vũ, tôn vinh những sinh viên tiêu biểu, những tài năng trẻ, vừa quan tâm giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.

- Thứ hai, Tổ chức Hội cần nghiên cứu, sáng tạo trong tổ chức các phong trào hành động cánh mạng, đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả, có sức hấp dẫn, thu hút sinh viên tham gia để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, sáng tạo trong thanh niên, sinh viên Thủ đô. Tập hợp, thu hút trí tuệ của sinh viên tham gia giải quyết những việc khó, việc mới, xung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực; đóng góp ý tưởng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vệ sinh môi trường, văn hóa giao thông, xây dựng thành phố thông minh..., gắn chặt chẽ việc triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” với thực hiện Chương trình 04 của Thành uỷ về “phát triển văn hoá xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch – văn minh”.

- Thứ ba, Theo thống kê, Việt Nam chúng ta thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ người dùng mạng xã hội và Internet cao của thế giới, đặc biệt là giới trẻ trong đó có sinh viên (Đến tháng 4/2018 Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về số người sử dụng với 58 triệu người, số người sử dụng mạng xã hội qua điện thoại di động là 50 triệu; trong đó Facebook là ứng dụng được sử dụng nhiều nhất với tỷ lệ là 61%) Vì vậy, Hội sinh viên các cấp và cán bộ Hội cần có phương pháp hiệu quả tận dụng công cụ này để tuyên truyền, giáo dục, triển khai các hoạt động; đồng thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, nhằm định hướng, hướng dẫn sinh viên chủ động đấu tranh, bài trừ thông tin xấu trên mạng xã hội, không để sinh viên bị lôi kéo vào các hoạt động trái pháp luật…

- Thứ tư, Nhiệm vụ chính của sinh viên là học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học; chuẩn bị tốt hành trang để khởi nghiệp và lập nghiệp. Vì vậy, tổ chức Hội cần phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham mưu với các bộ, ngành trung ương, các địa phương, Đảng uỷ, Lãnh đạo các trường đại học, học viện, cao đẳng quan tâm tạo điều kiện, giúp sinh viên được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng; có bản lĩnh, tự tin, chủ động trong xu thế hội nhập quốc tế.

- Thứ năm, Tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân của tổ chức Hội Sinh viên và Đoàn thanh niên, xây dựng quan hệ hữu nghị với sinh viên các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện kỹ năng; quan tâm thu hút sinh viên là con em Hà Nội đang học tập nghiên cứu tại nước ngoài để tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, về thành tựu phát triển của đất nước và Thủ đô; kêu gọi và thu hút tài năng trẻ về cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Thủ đô và đất nước, đồng thời nâng cao uy tín và vị thế của tổ chức Hội sinh viên Thủ đô nói riêng, sinh viên Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các cấp, các ngành của Thành phố quán triệt nghiêm túc quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí của tổ chức Hội sinh viên, về công tác Hội và phong trào sinh viên trong tình hình mới; quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để Hội sinh viên hoạt động, là mái nhà chung của sinh viên Thủ đô, là người bạn tin cậy hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên phấn đấu, trưởng thành.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi trân trọng cảm ơn Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo, hướng dẫn công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô trong thời gian qua, kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các đồng chí.

Thưa các đồng chí!

Trong giai đoạn tới, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô, để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của Thành phố cần huy động nguồn nhân lực chất lượng cao, tham gia nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có khả năng cạnh tranh toàn cầu, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Thành phố rất mong muốn và rất cần sinh viên khẳng định, phát huy sức sáng tạo, hoài bão, đam mê và khát khao cống hiến cho sự nghiệp phát triển Thủ đô và đất nước.

Phát huy truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình, tiếp nối ngọn lửa phong trào “Thanh niên xung phong”, “Thanh niên ba sẵn sàng” của thanh niên, sinh viên Hà Nội năm xưa, tinh thần xung kích - tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô hôm nay, Thành ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ thành phố luôn tin tưởng Sinh viên Hà Nội sẽ phát huy đoàn kết, tập trung trí tuệ, xứng đáng là tổ chức Hội tiêu biểu trong phong trào sinh viên cả nước, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin tặng sinh viên Thủ đô và Đại hội lẵng hoa tươi thắm và bức tranh Khuê Văn Các - Biểu tượng cho truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài của Thăng Long – Hà Nội với dòng chữ:

“Sinh viên Thủ đô: bản lĩnh, sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập ”.

Kính chúc các vị đại biểu và toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

TTTĐ
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Cần xác định thanh niên không phải nhóm 'yếu thế'
Đa số đại biểu cho rằng Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) cần xác định đúng đối tượng, từ đó xác định quyền, nghĩa vụ, sứ mệnh...
Tuổi trẻ Hoàng Mai ra quân phòng chống sốt xuất huyết
TTTĐ - Đoàn Thanh niên 14 phường trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy kết...
Chủ đề sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2018: Uống nước nhớ nguồn
TTTĐ - Với dân tộc Việt Nam, tháng 7 là tháng tri ân những người nằm xuống cho Tổ quốc bình yên, cho nhân dân hạnh phúc. Trong tháng này, các cơ...
Lắng nghe trẻ em nói...
TTTĐ – Sáng ngày 30/6, tại trường Lê Duẩn, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Lê Duẩn tổ chức kỳ...