Hà Nội kiên quyết xử lý, giải tỏa các bãi trông giữ xe trái phép
TTTĐ- UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 113/UBND-ĐT tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi trông giữ phương tiện, điểm trông giữ p...
Dành cho quảng cáo
1 2 3