Tỉnh Vĩnh Phúc thông tin về việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang

Nhân sự -
In bài viết

TTTĐ - Trước dư luận trái chiều về công tác cán bộ, nhất là cán bộ nữ trẻ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã đưa ra các căn cứ về việc bổ nhiệm cán bộ nữ và đặc biệt là cán bộ trẻ bà Trần Huyền Trang (31 tuổi) - tân Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.

Tuổi trẻ Vĩnh Phúc tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc tổ chức cuộc thi viết cảm nhận với chủ đề “Ngày em vào Đoàn” Vĩnh Phúc: Học sinh đi học trở lại từ ngày 1/3

Con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc được bổ nhiệm không phải cá biệt

Thực hiện đúng quy trình về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, các quan điểm, chỉ đạo của Đảng về công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ đã được cụ thể hóa bằng các Kết luận, Nghị quyết như: Kết luận số 86-KL/TU, ngày 24/1/2014 của Bộ Chính trị về chính sách thi hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26, ngày 19/5/2018), có đề ra các mục tiêu, giải pháp về cán bộ nữ, trẻ.

Phiên họp thường kỳ tháng 2/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố quyết định bổ nhiệm, điều động 15 cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.
Phiên họp thường kỳ tháng 2/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố quyết định bổ nhiệm, điều động 15 cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Nội dung Nghị quyết số 26 thể hiện, đối với cán bộ trẻ “Đến năm 2030, cán bộ lãnh đạo quản lý ở địa phương có từ 15 - 20% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh dưới 40 tuổi; Từ 20 - 25% cán bộ lãnh đạo chủ chốt và Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện dưới 40 tuổi”.

Đối với cán bộ nữ “Đến năm 2030 phải có cán bộ nữ trong cơ cấu Ban Thường vụ cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp. Tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20 - 25%; Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đạt trên 35%”.

Trong giải pháp về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ có đề ra giải pháp “Có cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp, nhất là cán bộ trẻ”.

Từ các quan điểm, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã cụ thể hóa bằng các Nghị quyết như: Nghị quyết số 10, ngày 20/11/2019 về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 3 khâu đột phá trong đó xác đinh công tác cán bộ là một trong ba khâu đột phá.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc xây dựng đề án thực hiện mục tiêu đột phá trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về bổ nhiệm cán bộ
Báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về bổ nhiệm cán bộ

Từ đó, tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch thực hiện (Kế hoạch số 13, ngày 19/01/2021), xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển và tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021 (Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 5/2/2021) với một số điểm chú ý như sau: Chú trọng quan tâm cán bộ nữ (chủ yếu sinh từ 1975 trở lại đây), cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi tính đến năm 2021, đặc biệt quan tâm cán bộ sinh từ năm 1986 trở lại đây) có phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, được cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ đánh giá là cán bộ có năng lực, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trở lên. Số lượng bổ nhiệm từ 8 - 10 đồng chí.

Mục tiêu của kế hoạch là phấn đấu đến hết năm 2021, toàn tỉnh có ít nhất 1/3 số Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và trong Thường trực cấp ủy, HĐND, UBND mỗi huyện, Thành ủy có cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Khách quan trong việc bổ nhiệm cán bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã xây dựng Kế hoạch điều động, luân chuyển và tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021 (Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 5/2/2021).

Bà Trần Huyền Trang (31 tuổi) - Tân Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc trong một buổi làm việc với với đoàn công tác Hàn Quốc (Ảnh: Sở KH-ĐT Vĩnh Phúc).
Bà Trần Huyền Trang (31 tuổi) - Tân Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc trong một buổi làm việc với với đoàn công tác Hàn Quốc (Ảnh: Sở KH-ĐT Vĩnh Phúc).

Từ chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã phối hợp với Sở KH&ĐT thực hiện quy trình cán bộ 5 bước theo đúng quy định một cách dân chủ, khách quan, công khai, đúng quy định gồm: Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1; Hội nghị tập thể lãnh đạo Sở mở rộng; Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2; Hội nghị cán bộ chủ chốt Sở; Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 3 xem xét, quyết định. Kết quả lấy phiếu tại các hội nghị, bà Trang đều được sự đồng thuận với 100% phiếu đồng ý.

Quá trình thực hiện quy trình bổ nhiệm đã có nhiều nhận xét của nhiều tập thể, đơn vị tại Vĩnh Phúc về cá nhân bà Trần Huyền Trang như: Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở KH&ĐT; Thường trực UBKT Tỉnh ủy; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Chi ủy Chi bộ nơi bản thân và gia đình cư trú.

Những nhận xét về bà Trần Huyền Trang đều chung quan điểm như: Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định; Chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Có đạo đức, lối sống trong sạch, gương mẫu, gần gũi, hòa đồng; Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong cơ quan; Có trách nhiệm cao với công việc, nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; Luôn có ý thức hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Hằng năm, đồng chí đều được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Từ những căn cứ trên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc kết luận, việc bổ nhiệm đồng chí Trang xuất phát từ nhu cầu bổ sung lãnh đạo của Sở KH&ĐT và thực tiễn thiếu hụt cán bộ lãnh đạo trẻ, nữ của tỉnh; Xuất phát từ tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ theo quy định của Trung ương và của tỉnh. Cá nhân đồng chí Trang là cán bộ có tư duy tốt, được đạo tạo cơ bản về chuyên môn và lý luận, có đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, qua thực tiễn công tác tại các cơ quan đều được đánh giá là cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trước tháng 10/2020 (thời điểm trước Đại hội Đảng bộ tỉnh), toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 30 cán bộ nữ, có 11 cán bộ trẻ. Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay (tháng 11/2020), thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và thực hiện bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử tạo nguồn thêm 6 cán bộ nữ và 8 cán bộ trẻ, trong đó có đồng chí Trần Huyền Trang.

Đối với trường hợp đồng chí Trần Huyền Trang - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Sở KH&ĐT bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở KH&ĐT, được dư luận quan tâm, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông tin: Đồng chí Trần Huyền Trang, sinh ngày 21/4/1990. Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ - Ngoại thương Quảng Đông (Trung Quốc). Lý luận chính trị: Cao cấp hệ tập trung. Bà Trần Huyền Trang từng có thời gian công tác ở nhiều vị trí tại các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc, trước khi được bổ nhiệm trở thành Phó Giám đốc Sở KH&ĐT.

Việc bổ nhiệm căn cứ tình hình thực tiễn và đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã họp, phân tích khách quan, thảo luận dân chủ và thống nhất cao đồng ý cho Sở KH&ĐT được bổ sung 1 Phó Giám đốc Sở từ nguồn cán bộ quy hoạch tại đơn vị.

Thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với Sở KH&ĐT thực hiện quy trình cán bộ 5 bước theo đúng quy định, dân chủ, khách quan, công khai, đúng quy định gồm: Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1; Hội nghị tập thể lãnh đạo Sở mở rộng; Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2; Hội nghị cán bộ chủ chốt sở; Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 3 xem xét, quyết định.

Kết quả tại các hội nghị, đồng chí Trần Huyền Trang đã được giới thiệu đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở KH&ĐT. Kết quả tín nhiệm cụ thể các hội nghị bà Trần Huyền Trang đều đạt phiếu cao 100%.

Căn cứ kết quả giới thiệu và ý kiến của các cơ quan liên quan và kết quả thẩm định tiêu chuẩn chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả đồng chí Trần Huyền Trang đạt 14/14 phiếu (đạt 100%).

Căn cứ kết quả biểu quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông báo nghị quyết để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo ban hành quyết định bổ nhiệm theo quy định.

Anh Lê Quốc Phong được giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Anh Lê Quốc Phong được giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

TTTĐ - Tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê ...

Ông Đặng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Ông Đặng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang

Ngày 6.7, Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị ...

Ban Bí thư chuẩn y ông Lê Tuấn Phong giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Ban Bí thư chuẩn y ông Lê Tuấn Phong giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

TTTĐ - Ông Lê Tuấn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa được Ban Bí thư ...

Lê Sơn
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Chiều 8/4/2021, tại Trụ sở Chính phủ, diễn ra Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ và công bố quyết định bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.
INFOGRAPHIC: Chân dung 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn

INFOGRAPHIC: Chân dung 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã bầu Thủ tướng, phê chuẩn 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trường ngành. Như vậy, sau kiện toàn, bộ máy Chính phủ hiện có 28 thành viên, trong đó phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình là nhân sự duy nhất không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Tin khác
[Xem thêm]
Xem phiên bản di động