Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh

Đại hội Đảng -

TTTĐ - Sáng 28/9, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Quân đội chính thức khai mạc.

Ngành Hậu cần Quân đội không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nhiều chiến công xuất sắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh:Dương Giang/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương khóa X dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng...

Đại biểu thành phố Hà Nội dự có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

Tăng cường kiểm tra siết chặt kỷ luật trong Đảng bộ và toàn quân

Khai mạc Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ: 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, Đảng bộ Quân đội luôn quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, nỗ lực vượt qua; Có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Quân đội đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Đảng bộ Quân đội luôn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Quân đội vững mạnh về chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng có chuyển biến tốt; Giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả của Đảng bộ Quân đội và toàn quân trong năm năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Quân đội cũng là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đã diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Mặc dù hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng cũng đang gặp không ít trở ngại, khó khăn, do có sự cạnh tranh, xung đột giữa các quốc gia, khu vực diễn ra gay gắt; Các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, phức tạp; Bên cạnh đó, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và Quân đội ta cũng ngày càng tinh vi, nham hiểm, trực diện hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tham dự Đại hội (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra; Nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, những kết quả đạt được của Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ qua là rất to lớn, quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Đóng góp vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận làm rõ thêm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ Quân đội cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố hết sức thuận lợi, những ưu thế và vị trí, vai trò đặc biệt của Quân đội, của Đảng bộ Quân đội. Đó thực sự vừa là những giá trị cốt lõi, có tính chất nền tảng, vừa là những lợi thế, là động lực rất căn bản để Đảng bộ Quân đội và toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

“Trách nhiệm của chúng ta là phải tiếp tục củng cố, giữ gìn và phát huy ngày càng tốt hơn nữa những giá trị đó để Quân đội ngày càng phát triển mạnh hơn, uy tín cao hơn và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" ngày càng sâu sắc, toả sáng hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, "gương mẫu, tiêu biểu", đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; Vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên phải được lan tỏa trong toàn quân và toàn xã hội. Đảng bộ phải đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

“Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội. Phải tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ và toàn quân”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

Mãi mãi xứng danh là “Bộ đội Cụ Hồ”

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Đồng thời, Quân đội phải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, củng cố ngày càng sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng; thực hiện tốt chức năng "Đội quân chiến đấu - Đội quân công tác - Đội quân lao động sản xuất".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong muốn, Quân đội chủ động, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "phi chính trị hóa" Quân đội. Đảng bộ Quân đội phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các đề án, chiến lược về quân sự, quốc phòng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Trung ương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham quan triển lãm trưng bày tại Đại hội  - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham quan triển lãm trưng bày tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội với các ban, bộ, ngành, địa phương, phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; Một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; Tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại; tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế, bảo đảm "tinh, gọn, mạnh" hơn nữa.

Đồng chí yêu cầu phải quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp Quân đội, quản lý, sử dụng chặt chẽ đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế; không được để sơ hở, sai sót, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự "Bộ đội Cụ Hồ".

Nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác đối ngoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, Quân đội ta phải tiếp tục đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, vị thế của Quân đội và đất nước ta trên trường quốc tế, chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa. Trong quá trình đó, Quân đội Nhân dân Việt Nam phải tăng cường hợp tác song phương, nâng tầm đối ngoại đa phương; ưu tiên quan hệ với các nước láng giềng, khu vực ASEAN; cân bằng quan hệ với các nước lớn; mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ với các nước có tiềm năng, gia tăng mức độ đan xen lợi ích chiến lược với các nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, với tinh thần "Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương”, Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Quân đội sẽ thành công tốt đẹp, để lại một dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa Quân đội ta bước vào một thời kỳ phát triển mới, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần đã làm tốt rồi, càng làm tốt hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí rồi càng nhất trí hơn nữa, Đảng bộ Quân đội phải thật sự là một đảng bộ mẫu mực, thật sự trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao, đoàn kết chặt chẽ để lãnh đạo toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của Quân đội; Mãi mãi xứng danh là “Bộ đội Cụ Hồ”; Mãi mãi xứng danh là Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng; Mãi mãi bách chiến, bách thắng, lập nhiều chiến công mới, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta; Xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương (khóa X), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Đại hội sẽ quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngay trong chương trình và trong suốt quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Quân đội.

Anh Đức
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Công bố 4 dự thảo văn kiện quan trọng trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân

Công bố 4 dự thảo văn kiện quan trọng trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn các dự thảo văn kiện:
Tin khác
[Xem thêm]
Từng bước giải quyết hiệu quả những vụ việc phức tạp, củng cố, xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh

Từng bước giải quyết hiệu quả những vụ việc phức tạp, củng cố, xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh

TTTĐ - Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy, TP Hà Nội đã củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhiều tổ chức cơ sở Đảng, từng bước giải quyết có hiệu quả những vụ việc phức tạp, nổi cộm, nhạy cảm; Từ đó tăng niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân đối với vai trò lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp.
Xem phiên bản di động