Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với lời Bác dạy về chỉnh đốn Đảng

Tin tức -

Khi trở thành người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện đúng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã nêu cao bản lĩnh kiên cường của người chịu trách nhiệm cao nhất của Đảng trước sứ mệnh lịch sử với quốc gia dân tộc.

1613 lkp001
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (1931-2020).

Tháng 5-1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem lại bản Di chúc và “thấy cần phải viết thêm mấy điểm không đi sâu vào chi tiết” về những công việc “Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi”; Người dặn “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”. Lúc ấy người Chính ủy Lê Khả Phiêu cùng Trung đoàn 9 của ông vừa kết thúc hoạt động trong đợt Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ở chiến trường Trị Thiên - Huế.

Rồi 7 năm sau, khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ, ông cùng toàn quân toàn dân cả nước bước vào nhiệm vụ mới, thực hiện khát vọng thiêng liêng của Bác Hồ: “Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”. Nhưng rồi người quân nhân xứ Thanh Lê Khả Phiêu lại phải tiếp tục những mùa chinh chiến, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác…

Tính từ khi là người lính binh nhì (năm 1950) đến khi được phong quân hàm Thượng tướng (năm 1992) và đến lúc chuyển từ binh nghiệp với cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sang sự nghiệp chính trị với nhiệm vụ Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng (năm 1996), ông đã có tới 46 năm binh nghiệp.

Thiếu tướng Lê Khả Phiêu và các cán bộ cơ quan Chính trị Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đi công tác, nắm địa hình vùng núi phía Bắc Campuchia năm 1986. (Ảnh tư liệu)

Vào tuổi 60, tướng Lê Khả Phiêu hơn nửa đời binh nghiệp vẫn xông pha với bản lĩnh vững vàng. Vì thế từ năm 1997, Đảng chọn ông làm người đứng đầu của Đảng, kế tục và đẩy mạnh sự nghiệp Đổi mới. Thế hệ lãnh đạo của Đảng từ nay có thêm những tướng lĩnh trải qua thực tế kháng chiến vững vàng bản lĩnh và dày dạn kinh nghiệm, có tài thao lược.

Chính trong cuộc chuyển giao ấy, Đảng có một Tổng Bí thư “có những đóng góp tích cực trong việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, bảo đảm sự ổn định và phát triển của đất nước, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta trong khu vực và trên thế giới”.

Với cá nhân ông, bước chuyển sự nghiệp ấy đưa Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trở thành người đi đầu “trong việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ trong sinh hoạt của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, tích cực chống tham nhũng” như đánh giá tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2001.

Nghị quyết chuyên biệt về chỉnh đốn Đảng

Đảm đương cương vị Tổng Bí thư trong lúc đất nước đã chuyển sang đổi mới nhưng sự lãnh đạo của Đảng đứng trước những nguy cơ và thách thức, tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp khó lường, ông đưa ra nhiều quyết sách đúng đắn, sáng tạo, xây dựng Nhà nước pháp quyền, khai thông nhiều vấn đề lớn trong quan hệ với các nước, mở rộng và củng cố quan hệ đối ngoại vì hòa bình và hữu nghị, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhưng trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, trong Đảng bộc lộ một số yếu kém: Sự suy thoái về tư tưởng chính trị; tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ không nghiêm; bộ máy tổ chức Đảng và Nhà nước chậm củng cố và đổi mới. Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII triệu tập Hội nghị lần thứ 6 (lần 2, tháng 2-1999), nhấn mạnh đến tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình; tập trung chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Trong lịch sử Đảng ta, không có đại hội nào và cũng không có Hội nghị Trung ương nào không đề cập đến xây dựng Đảng; từ khi bước vào công cuộc Đổi mới (năm 1986), Đảng đề ra nhiều nghị quyết có nhiệm vụ chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng. Nhưng chỉ đến Hội nghị lần thứ 6 do Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chủ trì mới thực sự có nghị quyết chuyên biệt (Nghị quyết số 09-NQ/TƯ, ngày 2-2-1999) với tên gọi “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

Đúng là tình hình thực tiễn lúc đó đòi hỏi phải tiến hành chỉnh đốn Đảng, phải chống cho bằng được tình trạng tham nhũng, suy thoái của một bộ phận đảng viên, nhưng để làm được việc đó vào thời điểm đó, cần có sự quyết tâm của toàn Đảng, trong đó trước hết là ý chí tâm huyết của người đứng đầu (Tổng Bí thư) mới tạo ra được sự chuyển biến về công tác xây dựng Đảng; và thực tế cho thấy: Ban hành được Nghị quyết đã là lịch sử, việc chỉ đạo tổ chức thực hiện còn có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều.

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã thể hiện rõ sự quyết tâm của mình trong việc chống tham nhũng, đương nhiên sẽ “đụng” đến vấn đề lợi ích của một số người và nhóm lợi ích nhiều người. Việc xử lý cán bộ vi phạm, tham nhũng trong hơn 3 năm ông làm Tổng Bí thư được thực hiện một cách rất kiên quyết, nhằm làm trong sạch tổ chức, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, đạt được yêu cầu củng cố lại Đảng. Công việc khó khăn, phức tạp và quyết liệt, nhưng cần thiết và cấp bách, được dư luận, đảng viên, quần chúng nhân dân ủng hộ, ông trở thành người đi đầu, mẫu mực chống tham nhũng.

Ông từng phân tích, nếu một đảng viên cấp cơ sở suy thoái, hư hỏng sẽ chỉ ảnh hưởng đến cơ sở, nhưng một người đứng đầu tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, người giữ trọng trách cao trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước mà hư hỏng thì hại cho Đảng, hại cả quốc gia, dân tộc; “Bệnh đã chẩn. Thuốc đã bốc. Nhưng thuốc kê giải bệnh phải uống để chỉnh đốn Đảng không phải là khẩu hiệu”. Ông cũng từng nói: "Sinh hoạt Đảng không phải sinh hoạt câu lạc bộ. Tắm gội phải từ trên đầu xuống chứ không phải từ ngang thắt lưng".

Là người kinh qua công tác Đảng từ rất sớm, ông hiểu rõ cần phải giữ được sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; Đảng muốn vững mạnh, muốn trở thành người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân thì phải giữ vững sinh hoạt Đảng, đề cao phê bình và tự phê bình thì Đảng mới lãnh đạo và lớn mạnh được.

Trả lời phỏng vấn Báo Sài Gòn Giải Phóng (năm 2012), ông phát biểu: “Để chỉnh đốn Đảng không có vùng cấm”. Chỉnh đốn Đảng lần này không sốt ruột được, phải làm nghiêm túc, làm một cách bài bản, có văn hóa và có đạo lý. Đấu tranh trong Đảng là để xây dựng cho đồng chí mình, cho tổ chức Đảng mạnh lên”.

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm hỏi công nhân phân xưởng đóng mới, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm ngày 27-8-2000. Ảnh: TTXVN.

Người tư duy thực tế, giàu thực tiễn địa phương

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng là người tư duy thực tế, giàu thực tiễn địa phương, nắm bắt thực tế nhanh, am hiểu tâm tư nguyện vọng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, phát hiện các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Thực ra thái độ quyết liệt của ông thể hiện từ khi mới tham gia Thường trực Bộ Chính trị, ông đã trực tiếp giải quyết vấn đề mất đoàn kết nội bộ ở Hà Tĩnh khi vừa tách tỉnh; đến việc “làng Nhô” ở Thái Bình, Thường trực Bộ Chính trị Lê Khả Phiêu về tận tỉnh và huyện họp trực tiếp với lãnh đạo địa phương, lắng nghe và trao đổi thẳng thắn những vấn đề cần xử lý về công tác tổ chức, công tác cán bộ. Thái độ và phong cách đó của người từng kinh qua công tác ở quân đội là bài học cần có đối với bất cứ người lãnh đạo nào, minh bạch rõ ràng, giải quyết vấn đề đến nơi đến chốn, dám chịu trách nhiệm, có tầm, có suy nghĩ, có quyết đoán.

Cũng từng thấy hình ảnh Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Lê Khả Phiêu khi đi Trường Sa (năm 1992) vẫn ăn, ở sinh hoạt chung như mọi cán bộ chiến sĩ; từng nghe ông tâm sự với các cựu chiến binh: “Chúng ta là những người lính may mắn còn sống sau chiến tranh, hãy làm tốt những gì có thể làm được để cải thiện cuộc sống cho vợ con và gia đình, làm gương cho làng xóm, xứng đáng với đồng đội đã khuất và bù đắp cho những người đã hy sinh”.

Từng trông hình ảnh Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu xắn quần đi vào vùng lũ miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long (1999-2000) để tận mắt thị sát và thăm hỏi đồng bào; từng nghe ông kể chuyện vui về người con đã trưởng thành, học nghề lái xe, được cấp bằng chính thống mà đi đâu người cha cũng mất thì giờ ngồi lên xe cùng đi để chỉ đạo và hướng dẫn thì làm sao con tự chủ, tự tin và tiến bộ được...

Bản chất anh Bộ đội Cụ Hồ và đạo đức của người đảng viên cộng sản hòa quyện làm một, hiện thành chân dung con người chân thành, giản dị, khiêm tốn, luôn học hỏi, tâm trong sáng và rất coi trọng dân chủ. Khi trở thành người lãnh đạo Đảng , thực hiện đúng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”, ông đứng đầu sóng ngọn gió, nêu cao bản lĩnh kiên cường của người chịu trách nhiệm cao nhất của Đảng trước sứ mệnh lịch sử với quốc gia dân tộc.

Tinh thần ấy, bản lĩnh ấy của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng “Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2)” lịch sử, đã lan tỏa “đưa đất nước tiến vào thế kỷ XXI một cách vững vàng, xứng đáng với lòng mong mỏi của toàn Đảng, toàn dân”.

Tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu Tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

TTTĐ - Bắt đầu từ 8h sáng nay (14/8), lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức trọng thể theo nghi ...

[Infographic] Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (1931 - 2020) [Infographic] Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (1931 - 2020)

[Infographic] Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (1931 - 2020)

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và những trăn trở về công tác xây dựng Đảng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và những trăn trở về công tác xây dựng Đảng

Khi không còn đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho công ...

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và những ký ức về Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và những ký ức về "anh Đỗ Mười"

"Anh say sưa tranh luận đến cùng từng sự việc nên không phải không có lúc người ta nghĩ anh có tư tưởng áp đặt. ...

Theo Hà Minh Hồng (Chinhphu.vn)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận 2 giải C Giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa Hà Nội

Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận 2 giải C Giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa Hà Nội

TTTĐ - Chiều 29/9, TP Hà Nội tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải báo chí về Phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III năm 2020.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trực tiếp xác minh, yêu cầu làm rõ kiến nghị về Quỹ tín dụng xã Phương Tú

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trực tiếp xác minh, yêu cầu làm rõ kiến nghị về Quỹ tín dụng xã Phương Tú

TTTĐ - Sáng 29/8, tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Ứng Hòa, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, sau khi tiếp nhận ý kiến của người dân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ đã trực tiếp trao đổi qua điện thoại với lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan yêu cầu xác minh, làm rõ, giải quyết kiến nghị của cử tri.
Nông dân càng giàu thì đất nước càng mạnh, xã hội càng thịnh vượng

Nông dân càng giàu thì đất nước càng mạnh, xã hội càng thịnh vượng

TTTĐ - Chiều 28/9, tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc đối thoại với nông dân về chủ đề: “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản Việt giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”.
Tin khác
[Xem thêm]
Hai giải báo chí của thành phố Hà Nội: Khơi dậy tinh thần, thắp lửa nhiệt huyết

Hai giải báo chí của thành phố Hà Nội: Khơi dậy tinh thần, thắp lửa nhiệt huyết

TTTĐ - Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi trước Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII và Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, những người làm báo trong các cơ quan báo chí Trung ương, Thủ đô cũng mang trong mình một khí thế mới khi được tham dự hai giải báo chí của thành phố lần thứ III.
Xem phiên bản di động