Tổng cục Quản lý đất đai cần kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp

Môi trường -

Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

tong cuc quan ly dat dai can kip thoi giai quyet kho khan vuong mac cua nguoi dan doanh nghiep

Thứ trưởng Lê Minh Ngân phát biểu tại Hội nghị

Bài liên quan

Việc hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật đất đai mang ý nghĩa then chốt

Tháo gỡ, giải quyết hiệu quả những vướng mắc trong bảo vệ môi trường và quản lý đất đai tại Hà Nội

Chậm trễ cấp sổ đỏ cho người dân: Bài học trong quản lý đất đai tại TP HCM

Tiếp tục rà soát các trường hợp không đủ điều kiện cấp sổ đỏ thuộc các dự án nhà ở vi phạm

Đẩy mạnh việc phát huy các nguồn lực tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường cải cách hành chính

Báo cáo tại Hội nghị, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ TN&MT, Tổng cục đã nỗ lực, tập trung khắc phục những khó khăn và có những giải pháp để triển khai có hiệu quả Chương trình công tác của Chính phủ và của Bộ, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung 6 tháng đầu năm của Bộ TN&MT, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, về sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Tổng cục đã hoàn thành công tác tổng kết và xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và hoàn thành trình Quốc hội Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ.

Tuy nhiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có văn bản thống nhất việc rút dự án Luật ra khỏi Chương trình và không trình dự thảo Nghị quyết nêu trên và đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất nội dung sửa đổi bảo đảm thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như các nghị quyết, kết luận khác của Trung ương, Bộ Chính trị.

Thực hiện Chương trình Công tác của Ban Cán sự Đảng Bộ và chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch để thực hiện việc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương; tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng hoàn thiện hồ sơ trình UBTVQH để báo cáo Quốc hội về giải quyết vướng mắc về đất quốc phòng.

Về xây dựng các Nghị định của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2020 Tổng cục đã tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện trình Chính phủ ban hành các Nghị định, gồm: Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai; Nghị định quy định về khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp; Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai.

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Tổng cục đã tổ chức thực hiện hoàn thành và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch.

Ngoài ra, Tổng cục cũng đã kịp thời tham mưu Bộ đề xuất, báo cáo Chính phủ để xem xét ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt.

Cũng theo bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Tổng cục sẽ tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ để rà soát, chỉnh lý các Nghị định đang trình Chính phủ xem xét, ban hành; Tổ chức thực hiện theo kế hoạch các nội dung tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương, trình Ban cán sự đảng Chính phủ vào tháng 10 và trình Bộ Chính trị vào tháng 12 năm 2020.

Tổng cục sẽ hoàn thành và trình Bộ trưởng ban hành 2 Thông tư phục vụ cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trong quá trình xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

tong cuc quan ly dat dai can kip thoi giai quyet kho khan vuong mac cua nguoi dan doanh nghiep
Các đại biểu dự Hội nghị

Về các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm, Tổng cục sẽ tổ chức triển khai thực hiện xây dựng quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh; Tiếp tục tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất theo đề xuất của các địa phương có phát sinh nhu cầu cấp thiết sử dụng đất để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện cho giai đoạn 2021-2030 và tích hợp vào quy hoạch tỉnh đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.

Ghi nhận và chúc mừng các kết quả đã đạt được của Tổng cục Quản lý đất đai trong 6 tháng đầu năm 2020, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho rằng, để hoàn thành tốt Chương trình công tác trong các tháng cuối năm 2020, lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục cần nêu cao tình thần trách nhiệm, quyết liệt, sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; nâng cao tính chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công việc theo kế hoạch đã đề ra; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển khai các dự án, đề án nhiệm vụ nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020.

Đặc biệt, Tổng cục cần nghiên cứu, đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI ngày 31 tháng 10 năm 2012; tổ chức tổng kết thi hành Luật đất đai 2013, trên cơ sở các kiến nghị, các định hướng đổi mới chính sách pháp luật về đất đai, làm căn cứ để sửa đổi toàn diện Luật Đất đai năm 2013.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục cần chủ động phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình thực tiễn, các khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền và báo cáo đề xuất Lãnh đạo Bộ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của Tổng cục.

Bên cạnh đó, Tổng cục tổ chức triển khai thực hiện xây dựng quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tập trung triển khai Đề án tăng cường quản lý đố́i với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh; Đề án Hoàn chỉnh việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận cho các huyện biên giới…

Mai Anh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

thanh pho ho chi minh tiep tuc co mua dong

Thanh phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa dông

TTTĐ - Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay 7/8, ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin khác

[Xem thêm]
phu yen chu trong giam thieu rac thai nhua

Phú Yên chú trọng giảm thiểu rác thải nhựa

TTTĐ - Nhằm chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, tỉnh Phú Yên đã phát động và đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tích cực để giảm thiểu rác thải nhựa ở các sở, ban, ngành, địa phương.
tp hcm nang cao cong tac ung pho o nhiem khong khi

TP HCM: Nâng cao công tác ứng phó ô nhiễm không khí

TTTĐ - Việc Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí một lần nữa cho thấy yêu cầu về một hệ thống giải pháp hiệu quả để ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí đô thị ở Việt Nam đang ngày càng trở nên cấp bách.
Xem phiên bản di động