Thứ sáu 27/05/2022 01:22 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn

Trà Vinh chủ động thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Lao động - Việc làm -
In bài viết

TTTĐ - Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp ở nước ta, Trà Vinh cũng là một trong số địa phương chịu ảnh hưởng. Mặc dù vậy, vượt lên khó khăn, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Trà Vinh vẫn đảm bảo tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác giải quyết chính sách Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Bắc Ninh: Linh hoạt giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp Nỗ lực thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp Giải quyết kịp thời chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Nhiều giải pháp “thích ứng”

Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên thế giới và diễn biến phức tạp ở nước ta, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Trà Vinh vẫn đảm bảo tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác giải quyết chính sách Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được Trung tâm đẩy mạnh trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và giải quyết thủ tục Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Các thủ tục hưởng chính sách Bảo hiểm thất nghiệp được xử lý bằng công cụ phần mềm chuyên nghiệp do Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trang bị. Đồng thời, Trung tâm cũng thực hiện tốt quy định 5K, nhận hồ sơ qua đường bưu điện, giúp rút ngắn thời gian thực hiện hạn chế tụ tập đông người...

Để kịp thời hỗ trợ người lao động sớm có việc làm trở lại, Trung tâm đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp như: đẩy mạnh công tác truyền thông, thực hiện tư vấn qua điện thoại, zalo, facebook... Kênh kết nối, truyền tải thông tin đến người lao động cũng rất phong phú, thông qua đội ngũ cộng tác viên của Trung tâm tại các khóm ấp và các hội, đoàn thể cơ sở.

Có thể nói, ứng phó với đại dịch COVID-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Trà Vinh luôn linh hoạt trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đến đăng ký nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp khi bị mất việc làm theo đúng luật định, đồng thời bám sát theo các văn bản hướng dẫn để thực hiện chế độ cho người lao động đúng, đủ, kịp thời.

Trà Vinh chủ động thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Bảo hiểm thất nghiệp là "cứu cánh" cho người lao động khi mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (ảnh THTV)

Bên cạnh việc thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Trà Vinh đã mở rộng các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, thu thập và cung ứng thông tin thị trường lao động, tổ chức hoạt động sàn giao dịch việc làm.

Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng trên, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Trà Vinh đã ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối việc làm cho người lao động.

Nhìn chung, các hình thức kết nối, giới thiệu việc làm, như: tư vấn truyền thống khi người lao động trực tiếp đến Trung tâm; thực hiện tư vấn cho người lao động tại các xã, phường, thị trấn; Phát triển hình thức tư vấn qua điện thoại, qua mạng xã hội (facebook, zalo) cho những lao động ở xa, có điều kiện sử dụng mạng công nghệ thông tin. Kênh kết nối, truyền tải thông tin đến người lao động cũng rất phong phú, thông qua đội ngũ cộng tác viên của Trung tâm tại các khóm ấp và các hội, đoàn thể cơ sở.

Đòn bẩy thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp

UBND tỉnh Trà Vinh cũng vừa ký Quyết định số 2492/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg, ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, trong đó có Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Trà Vinh, nhằm triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để từ đó thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động khi thất nghiệp và để chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực sự trở thành công cụ chủ yếu quản trị thị trường lao động.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (ảnh THTV)
Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (ảnh THTV)

Theo kế hoạch, giai đoạn đến năm 2025: 100% người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (người thất nghiệp) được tư vấn miễn phí khi có nhu cầu; 80% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu (có 60% được giới thiệu việc làm thành công); tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kỹ năng, tỷ lệ người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm; hoàn tất việc kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp giữa cơ quan lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội; 100% nhân sự thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh được đào tạo nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên sâu; thống nhất quy trình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt mức 85%.

Giai đoạn đến năm 2030: 90% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu (có 70% được giới thiệu việc làm thành công); tiếp tục tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kỹ năng, tỷ lệ người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm; thống nhất việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh, có sự liên thông giữa các địa phương; thực hiện việc chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động để nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi chính sách bảo hiểm thất nghiệp; Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh được hiện đại hóa; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt mức 90%.

Hiệu quả thiết thực

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Trà Vinh cho biết, năm 2021, dịch COVID-19 đã khiến hơn 35 nghìn lao động ở tỉnh này mất việc làm, hơn 10% lao động của tỉnh bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, hiện tại đơn vị đã kết nối được với 66 doanh nghiệp trong tỉnh và gần 200 doanh nghiệp ngoài tỉnh, có thể giải quyết việc làm cho hơn 11.000 lao động đủ mọi trình độ (hơn 90% là lao động phổ thông) của địa phương.

Trong năm nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Trà Vinh phấn đấu đưa gần 11 nghìn lao động quay trở lại làm việc ở các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, con số này trong năm 2022 là từ 10-15.000 người.

Tiếp nhận người lao động thất nghiệp đến làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Trà Vinh (ảnh THTV)
Tiếp nhận người lao động thất nghiệp đến làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Trà Vinh (ảnh THTV)

Thời gian tới, Trung tâm sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động. Tiếp tục tạo điều kiện, giúp người lao động thất nghiệp có thể quay lại thị trường lao động trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động thất nghiệp đảm bảo, duy trì cuộc sống, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.

Hoa Thành
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Huyện Ba Vì: Tạo cơ hội tạo việc làm ổn định cho người lao động

Huyện Ba Vì: Tạo cơ hội tạo việc làm ổn định cho người lao động

TTTĐ - Nhằm tạo cơ hội cho người lao động và học sinh trên địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội) cũng như các vùng phụ cận được tiếp cận thông tin về nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh của các doanh nghiệp, đơn vị, các cơ sở đào tạo dạy nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức Phiên Giao dịch việc làm với gần 2.500 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động, mức lương cơ bản từ 5 đến trên 10 triệu đồng/tháng.
Cơ hội việc làm cho sinh viên tại TP Hồ Chí Minh

Cơ hội việc làm cho sinh viên tại TP Hồ Chí Minh

TTTĐ - Ngày 21/5, trường Đại học Công nghệ Thông tin TP Hồ Chí Minh (HUTECH) phối hợp cùng các doanh nghiệp tổ chức ngày hội tuyển dụng dành cho sinh viên chuyên ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn. Ngày hội này đang có 2.500 việc làm chờ sinh viên tham gia ứng tuyển với nhiều vị trí tuyển dụng khác nhau.
Vinaconex ký kết giao ước thi đua, hưởng ứng Tháng công nhân tại Cát Bà - Amatina

Vinaconex ký kết giao ước thi đua, hưởng ứng Tháng công nhân tại Cát Bà - Amatina

TTTĐ - Ngày 10/5, tại công trường dự án Cát Bà - Amatina (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) đã diễn ra Lễ ký kết giao ước thi đua đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án giữa chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC) và các nhà thầu tham gia thực hiện dự án.
Hà Nội chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Hà Nội chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

TTTĐ - Xác định rõ bối cảnh mới khi dịch COVID-19 vẫn đang có những tác động khó lường, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo quyền, lợi ích cho đoàn viên và người lao động. Đồng thời, các cấp công đoàn cũng đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động.
Tin khác
[Xem thêm]
Quy định cụ thể về tiền lương làm thêm 60 giờ/tháng

Quy định cụ thể về tiền lương làm thêm 60 giờ/tháng

TTTĐ - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 1 năm, trong 1 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Đa dạng vị trí việc làm cho lao động trẻ, sinh viên sắp tốt nghiệp

Đa dạng vị trí việc làm cho lao động trẻ, sinh viên sắp tốt nghiệp

TTTĐ - Tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 7 tỉnh, thành phố được tổ chức ngày hôm nay có nhiều vị trí việc làm, đa dạng ngành nghề như: Nhân viên văn phòng, lao động phổ thông, công nhân sản xuất, kỹ thuật viên, quản lý với mức lương dao động từ 5 đến 20 triệu đồng/tháng… đĐây là cơ hội tốt cho lao động trẻ, sinh viên sắp tốt nghiệp.
Bình Phước: Tạo dấu ấn với các nhà đầu tư Đài Loan qua chuyến khảo sát thực tế

Bình Phước: Tạo dấu ấn với các nhà đầu tư Đài Loan qua chuyến khảo sát thực tế

TTTĐ - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước (ITTPC) đã phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Nam và Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TP HCM tổ chức chương trình “Doanh nghiệp Đài Loan khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Bình Phước”. Chương trình đã thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều nhà đầu tư đến từ xứ Đài.
Hàng nghìn công việc có mức lương hấp dẫn chờ người lao động tại Hà Nội

Hàng nghìn công việc có mức lương hấp dẫn chờ người lao động tại Hà Nội

TTTĐ - Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhu cầu tìm việc làm của người lao động khá lớn. Do đó, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Trung ương Đoàn tổ chức ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Tạo cơ chế, chính sách giúp thanh niên phát triển kinh tế xã hội

Tạo cơ chế, chính sách giúp thanh niên phát triển kinh tế xã hội

TTTĐ - Thanh niên có vai trò quan trọng trong xã hội, để đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước thì vấn đề tạo nguồn lực, hỗ trợ chính sách cho các đối tượng thanh niên luôn được đặt lên hàng đầu. Do đó, thời gian qua, các cấp, ngành đã không ngừng đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Xem phiên bản di động