×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Bạn đọc | 20/11/2018 17:26
TTTĐ - Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) chưa tham vấn ý kiến cộng đồng rộng rãi, chưa có xác nhận công trình bảo vệ môi trường, không thực hiện giám sát môi trường định kỳ, không niêm yết công khai ĐTM tại trụ sở UBND phường Đức Xuân... nhưng trang trại chăn nuôi lợn vẫn ngang nhiên hoạt động.
Doãn Hưng - Chính Thuần - Phú Đô

Bình luận

XEM THÊM