×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Bạn đọc | 24/11/2018 21:20
TTTĐ - Đó là khẳng định của ông Ngô Văn Viện – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc Công ty TNHH Nam Huế tự ý đưa lợn vào nuôi khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của hàng trăm người dân.
Doãn Hưng - Phùng Đô - Chính Thuần

Bình luận

XEM THÊM