Trao quyền và đề cao trách nhiệm cán bộ trẻ

Tin tức -
In bài viết

TTTĐ - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò, tiềm năng trí tuệ của cán bộ trẻ. Người căn dặn: “Đảng ta phải khéo kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ. Không nên coi thường cán bộ trẻ... Còn cán bộ trẻ không được kiêu ngạo, phải khiêm tốn học hỏi các đồng chí già có kinh nghiệm”. Thấm nhuần quan điểm ấy, những năm gần đây, Trung ương và thành phố Hà Nội đã không ngừng đổi mới, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ trẻ…     

Hà Nội: Đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 1,2 triệu lượt cán bộ trẻ Hội thảo khoa học bằng tiếng Anh của cán bộ trẻ Đại học Sư phạm Hà Nội Tuổi trẻ ngành Xây dựng đam mê nghiên cứu ứng dụng khoa học

Bài 1: Chăm lo “những hạt giống đỏ, nảy mầm xanh”

Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã có những chính sách đột phá về đào tạo cán bộ trẻ để xây dựng nguồn cán bộ kế cận. Sau khi được bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, những cán bộ này đã phát huy hiệu quả và trở thành những cán bộ nòng cốt của các quận, huyện, Sở, ban, ngành.

Trao cơ hội để cho cán bộ trẻ bộc lộ tài năng

Trong thực hiện chiến lược cán bộ nói riêng, công tác xây dựng Đảng nói chung, Đảng ta luôn quan tâm, coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho cán bộ trẻ phát triển, cống hiến; Xác định việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ là yêu cầu thực tế, cần thiết, nhằm đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

1322 can bo nguon 2
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao bằng tốt nghiệp cho các học viên lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Bí thư, Phó Bí thư quận, huyện

Đội ngũ cán bộ trẻ luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Xuyên suốt tư tưởng lãnh đạo đó, mỗi kỳ Đại hội Đảng các cấp đều đặt ra các tiêu chuẩn và tỷ lệ cấp ủy dành cho cán bộ trẻ.

Gần đây nhất, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, trong đó nêu rõ, tất cả các cấp ủy Đảng, phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy từ 10% trở lên. Điều này khẳng định, Đảng luôn coi trọng vấn đề bồi dưỡng, đào tạo đoàn viên, thanh niên để phát triển nguồn cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị. Chính những tư tưởng, chủ trương đó sẽ tạo ra cơ hội để cho cán bộ trẻ bộc lộ tài năng, khẳng định bản thân.

Tại Hà Nội, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ luôn được Thành ủy xác định là khâu đột phá của nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng và được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện bài bản, quyết liệt, có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác quy hoạch cán bộ được chú trọng, tiến hành đúng quy định, đã đi vào nền nếp và có chất lượng tốt. Kết quả công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy và bầu Ban Chấp hành của Đại hội các cấp ủy trực thuộc qua các kỳ đại hội đã khẳng định, công tác quy hoạch cán bộ của Thành ủy được chuẩn bị kỹ, chủ động, dân chủ và có chất lượng tốt, đảm bảo đúng số lượng, có cơ cấu hợp lý, đặc biệt là tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tăng cao so với các nhiệm kỳ trước.

Điển hình như tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 84 đồng chí được quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ quận, trong đó tỷ lệ nữ đạt 52%, tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 20%; 23 đồng chí được quy hoạch Ban Thường vụ, trong đó tỷ lệ nữ đạt 35%, cán bộ trẻ đạt 22%. Ðối với cấp phường, Ban Thường vụ Quận ủy đã phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể: Quy hoạch cấp ủy đối với 500 đồng chí, trong đó tỷ lệ nữ đạt 55%, tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 40%; Quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với 365 đồng chí, trong đó tỷ lệ nữ đạt 52%, tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 21,6%.

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng cho biết, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa bàn, những năm gần đây, Ban Thường vụ Quận ủy rất coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Đồng chí Trần Quyết Thắng chia sẻ kinh nghiệm, để tạo nguồn cán bộ trẻ, nữ thì việc tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác chính trị, tư tưởng, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho cán bộ trẻ, nữ, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, nữ theo hướng bám sát yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu; Cùng với đó, cần gắn đào tạo, bồi dưỡng với bố trí sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ sau đào tạo phù hợp chuyên môn nhiệm vụ, tạo động lực, cơ chế để cán bộ trẻ phát huy hết năng lực của bản thân; Ðồng thời, rà soát, đánh giá đúng trình độ của đội ngũ cán bộ, xác định đúng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm đạt mục tiêu đề ra.

Đào tạo, chăm lo “hạt giống đỏ" nảy nở

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, muốn có cán bộ tốt, phải chú trọng công tác cán bộ. Công tác cán bộ gồm nhiều khâu: Tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, đánh giá, sử dụng và chính sách cán bộ. Ðó là các khâu liên hoàn, trong đó việc lựa chọn cán bộ là khâu đầu tiên và rất quan trọng: “Khâu chọn giống, nếu giống tốt ắt cây sẽ tốt”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi con người có ích cho công việc chung của chúng ta”.

1347 tre 2
Đội ngũ cán bộ của thành phố Hà Nội sẽ ngày càng trẻ hóa, có nhiều năng lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Khổng Phu Tử, bậc học giả uyên thâm của nhân loại từng nói: Dạy làm người phải đến nơi đến chốn. Dạy làm người mà không đến nơi đến chốn thì học trò khó có thể thành người. Tuy nhiên, dạy làm quan lại càng muôn vàn khó vì nếu dạy làm quan không đến nơi đến chốn thì học trò vẫn có thể làm quan, nhưng quan như thế nào? Trong xã hội từ cổ chí kim vẫn còn nhiều bài học về các quan tham, quan xấu... gây tai họa cho cộng đồng xã hội.

Chính từ nhận thức sâu sắc đó, trong thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã có nhiều lớp đào tào nguồn cán bộ trẻ để quy hoạch lãnh đạo chủ chốt Sở, ngành...

Trong 10 năm gần đây, công tác đào tạo cán bộ nguồn và đào tạo cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở, đào tạo cán bộ trẻ đã có nhiều đổi mới, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Nổi bật là Thành ủy đã mở hàng nghìn lớp bồi dưỡng, hàng trăm lớp đào tạo, trong đó đến ngày 27/5/2019, có 8 lớp bồi cán bộ nguồn quy hoạch Bí thư, Phó Bí thư Quận, Huyện, Thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Thành phố đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 1,2 triệu lượt cán bộ trẻ, qua đó hình thành đội ngũ cán bộ thành phố có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Công tác bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ trẻ đã được quan tâm đổi mới, cán bộ trẻ diện Ban thường vụ các cấp ủy quản lý bảo đảm tỷ lệ 10% trở lên; Nhiều cán bộ trẻ, cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, Hội đã được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo các cấp. Toàn thành phố đã có 962 đồng chí được luân chuyển công tác và giữ các cương vị chủ chốt ở các cấp, các ngành.

Để những "hạt giống đỏ" tiếp tục nảy nở, đơm hoa kết trái, để những cán bộ lãnh đạo trẻ không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, thì điều hết sức quan trọng là cấp ủy các cấp phải luôn quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng, tạo cơ hội, môi trường cho họ rèn luyện, trưởng thành.

(Còn nữa)

Thu Phương - Vũ Huyền
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững

TTTĐ - Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030". Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn Chỉ thị này.
Tin khác
[Xem thêm]
Khẩn trương triển khai kế hoạch cụ thể Chương trình Mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số

Khẩn trương triển khai kế hoạch cụ thể Chương trình Mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số

TTTĐ - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành và Ban Chỉ đạo phải đề cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cụ thể Chương trình Mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19, phục hồi kinh tế, bảo đảm đời sống Nhân dân.
Bình Dương dừng tất cả các chợ tự phát

Bình Dương dừng tất cả các chợ tự phát

TTTĐ - Sáng 24/6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 27 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Bình Dương đã tạm dừng tất cả chợ tự phát, các hoạt động hội họp không cần thiết.
Xem phiên bản di động