×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước”

Triển lãm

TTTĐ- Ngày 7/6, tại Hà Nội, lễ khai mạc Triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước” đã diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm, ông Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết, triển lãm là việc làm hết sức có ý nghĩa, góp phần giúp người xem ôn lại truyền thống thi đua và có nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua đó, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, vượt qua mọi khó khăn, chung sức, đồng lòng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Triển lãm chia làm 3 phần: Thi đua kháng chiến và kiến quốc (1945- 1954); Thi đua xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975) và Thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh (từ 1975 đến nay).


Triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước”

Triển lãm ngoài giới thiệu hơn 200 hiện vật, hình ảnh tư liệu lịch sử quý báu còn giới thiệu khái quát vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên phong trào Thi đua yêu nước. Dưới sự chỉ đạo của Người, các phong trào Thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua các thời kỳ được duy trì rộng khắp, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam. 

Bên cạnh đó, triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” cũng giới thiệu về các phong trào Thi đua yêu nước hiện nay gắn với các cuộc vận động như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới, Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới... Các phong trào này đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy những thành tựu đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Triển lãm còn góp phần tuyên truyền, giáo dục toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

 

Phương Thu
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình
TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947- 27-7-2018), Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam...
Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị
Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý...
Dấu ấn nền hành chính Thủ đô sau 10 năm mở rộng địa giới
TTTĐ - Từ cơ chế “xin - cho”, là nỗi ám ảnh của người dân và doanh nghiệp, nền hành chính Thủ đô đã lột xác toàn diện trong 10 năm qua....