Trọn niềm tin hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đảng trong cuộc sống -
In bài viết

TTTĐ - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của toàn dân tộc. Trong không khí phấn khởi, vui tươi hướng về Đại hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đặt trọn niềm tin và kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục hoạch định đường hướng phát triển đất nước một cách toàn diện trong giai đoạn mới.

Nhân dân tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng Lòng dân cả nước hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng Sẵn sàng đáp ứng tốt nhất công tác y tế tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng Người dân Thủ đô vui mừng khi thành phố "khoác áo mới" xanh, sạch, đẹp hơn

Xây dựng đội ngũ cán bộ có đầy đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức cách mạng

Những ngày này, trên khắp các tuyến phố nội thành Thủ đô đến tuyến đường ngoại thành đều được trang hoàng rực rỡ, sáng, xanh, sạch và đẹp hơn để chào đón sự kiện trọng đại của đất nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi hướng về ngày hội của đất nước, TS Vũ Đức Oai, Khoa Kinh tế Chính trị, Học viện Chính trị Khu vực I, cho biết: "Là công dân, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi rất vui mừng, tự hào, phấn khởi trước những thành tựu mà Đảng và đất nước ta đạt được trong hơn 35 năm đổi mới và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Có thể thấy rằng, thời gian qua, công tác chuẩn bị Đại hội được triển khai bài bản, công phu, nhất là việc tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân, kể cả trong nước và ngoài nước tham gia góp ý vào nội dung dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội. Đặc biệt, có những ý kiến đóng góp rất chân thành, sáng tạo, hiến kế cho Đảng về những chủ trương, định hướng và giải pháp trong nhiệm kỳ XIII để đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Trọn niềm tin hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng
TS Vũ Đức Oai (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng chí cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế, Học viện Chính trị Khu vực I

Tôi mong muốn, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới.

Bên cạnh đó, tôi cũng tin tưởng các đại biểu dự Đại hội sẽ bàn thảo, đưa ra các quyết sách đúng đắn, mang tầm nhìn chiến lược để xây dựng, phát triển đất nước nhanh, mạnh trong thời gian tới. Đặc biệt, người dân còn kỳ vọng, đặt niềm tin lớn lao vào quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tôi cũng như mọi người dân luôn tin tưởng: Đảng ta là một đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta sẽ phát huy sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”.

Công tác đổi mới giáo dục và đào tạo sẽ tăng tốc mạnh mẽ

Bày tỏ niềm tin, hy vọng vào sự lãnh đạo của Đảng với những chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo nhằm phát triển nền kinh tế tri thức, PGS TS Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ: Đại hội Đảng XIII của Đảng đã được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và khoa học. Các dự thảo văn kiện của Đại hội đã thể hiện sự làm việc nghiêm túc, đánh giá rất đầy đủ và thẳng thắn những kết quả thực hiện, làm rõ những hạn chế, tồn tại hiện nay; làm rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Dự thảo văn kiện Đại hội thể hiện tầm quan trọng của chính sách của Đảng trong giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Đồng thời, dự thảo cũng chỉ rõ những tồn tại vì sao đổi mới giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đề ra những chủ trương và những giải pháp chủ yếu thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người cho giai đoạn 2021-2030.

Trọn niềm tin hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng
PGS TS Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội ​​​​​​​

Tôi thực sự tâm đắc và tin tưởng chắc chắn rằng, những chủ trương về giáo dục và đào tạo sẽ mang lại những kết quả tốt. Với kết quả ban đầu của giai đoạn 2015- 2020, trong tương lai, công tác đổi mới giáo dục và đào tạo sẽ tăng tốc mạnh mẽ, mang lại hiệu quả cao, trở thành động lực để phát triển kinh tế xã hội.

Sứ mạng của trường Đại học Bách khoa Hà Nội là phát triển con người, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức, phục vụ xã hội và đất nước. Trong những năm qua, trường Đại học Bách khoa Hà Nội có bước phát triển mạnh mẽ về nguồn lực đào tạo và năng lực nghiên cứu.

Trong năm 2020, trường có vị trí trong TOP 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới và TOP 400 các trường đại học về lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ theo các bảng xếp hạng do Times Higher Education thực hiện và công bố. Với các chiến lược chính sách của Đại hội XIII, tôi nghĩ rằng trường sẽ có điều kiện để tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực hiện đột phát trong giảng dạy, trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao, trong đổi mới sáng tạo.

Tập trung phát triển, đổi mới giáo dục trong thời kỳ cách mạng 4.0

Cùng với hàng triệu cán độ, đảng viên, nhân dân cả nước hướng về Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Trương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Dư (Gia Lâm, Hà Nội) tin tưởng Đại hội thành công tốt đẹp, đánh dấu mốc mới quan trọng trên chặng đường phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa quan trọng trong định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai.

Trọn niềm tin hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đồng chí Nguyễn Văn Trương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Dư

Đồng thời, Đại hội tạo niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh, bền vững hơn, đưa đất nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới.

"Tôi mong muốn, Đại hội sẽ đề ra chủ trương, quyết sách để phát triển đất nước tầm nhìn đến năm 2030, 2045 về kinh tế, xã hội. Đặc biệt là phát triển giáo dục trong thời kỳ cách mạng 4.0. Cùng với đó là đẩy mạnh quan tâm chế độ chính sách cho giáo viên, nhất là đầu vào của sinh viên sư phạm. Ngoài ra, cần tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ trong dạy và học vừa nâng cao chất lượng dạy học, vừa giải phóng sức lao động của cán bộ giáo viên.

Hy vọng rằng Ban chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tiếp tục có những quyết sách quyết liệt hơn nữa, đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà tiếp tục phát triển mạnh mẽ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp không chỉ trong nước mà cả trong khu vực và thế giới”, đồng chí Nguyễn Văn Trương nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội sẽ định hướng tầm nhìn, chiến lược cho tương lai với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

Khắc Nam
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Quận Hoàng Mai: Nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

Quận Hoàng Mai: Nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

TTTĐ - Sáng 7/5, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử TP Hà Nội đã chủ trì buổi kiểm tra, làm việc với quận Hoàng Mai về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc): Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

Thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc): Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

TTTĐ - Thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đang tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hiện nay, công tác chuẩn bị bầu cử của thành phố Phúc Yên diễn ra đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định. Đặc biệt đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp Nhân dân hướng về ngày bầu cử.
Huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc): Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc): Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

TTTĐ - UBND huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp bằng nhiều hình thức phong phú trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện và trên các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu.
Tin khác
[Xem thêm]
Trọn niềm tin, khơi mạch nguồn khát vọng hùng cường

Trọn niềm tin, khơi mạch nguồn khát vọng hùng cường

TTTĐ - Những năm gần đây, đất nước như được thổi thêm một luồng sinh khí mới, tâm thế người dân trở nên phấn chấn hơn. Một trong những nguyên nhân tạo nên năng lượng tinh thần tích cực đó là Đảng ta đã bắt trúng mạch nguồn khát vọng, mong muốn dân tộc hùng cường của hơn 96 triệu người dân Việt.
Xuân về, Hà Nội trọn niềm vui!

Xuân về, Hà Nội trọn niềm vui!

TTTĐ - Một mùa xuân mới lại về trên mảnh đất Thăng Long - Hà Nội. Xuân này, Hà Nội đẹp, vui hơn bao giờ hết. Niềm vui của con người cộng hưởng với niềm vui của đất trời, hòa vào nắng gió tươi vui chảy tràn không gian. Thủ đô trọn niềm vui khi vừa tiến hành rất thành công Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiếp tục lập thành tích để chào mừng thành công ngày hội lớn của dân tộc trong mùa xuân đặc biệt này - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Xem phiên bản di động