Thứ bảy 04/02/2023 13:16 Hotline: 0929242424 Email: tuoitrethudoonline@gmail.com congan.hanoi.gov.vn

Trưng bày hơn 500 tài liệu, báo, tạp chí về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Xã hội -
In bài viết

TTTĐ - Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, sáng 29/11, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Triển lãm sách tài liệu với chủ đề “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam”.

Di sản văn hóa miền Bắc tái hiện qua BST ”Hoa cúc và mặt trời Đại Việt” Khẳng định giá trị văn hóa người Hà Nội trong hệ giá trị gia đình Việt Nam Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Triển lãm sách tài liệu “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam” trưng bày khoảng 500 tài liệu, báo, tạp chí, giới thiệu khái quát về các giá trị văn hóa và gia đình Việt Nam được hình thành qua hàng ngàn năm lịch sử; về vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Về sức mạnh và trí tuệ của con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Trưng bày hơn 500 tài liệu, báo, tạp chí về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam
Nhiều tư liệu, sách báo về xây dựng nền văn hoá Việt Nam dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học

Trong đó, phần 1, xây dựng nền văn hoá Việt Nam dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học, giới thiệu các tư liệu viết về sự lãnh đạo của Đảng xây dựng và phát triển văn hóa; Văn hóa trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế; Vai trò của việc phát triển văn hóa đối với sự phát triển của xã hội.

Tiêu điểm của phần 1 là cuốn “Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo, bản in năm 1949. Năm 1943 Đề cương ra đời như ngọn đèn soi rọi cho sự nghiệp văn hóa cách mạng phát triển. 79 năm qua bản Đề cương vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử và hiện thực sâu sắc, chỉ đạo tiến trình phát triển văn hóa ở nước ta hiện nay.

Phần 2, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh giới thiệu các tư liệu viết về gia đình Việt Nam, văn hóa gia đình Việt Nam; Mối quan hệ giữa nhà nước, cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay; Các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam; Việc xây dựng văn hóa gia đình ở Việt Nam hiện nay; Các tài liệu quy định, luật, chỉ dẫn về hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Phần 3, con người là chủ thể, giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển trưng bày tư liệu viết về con người Việt Nam; Quá trình phát huy nhân tố con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay; Quyền con người và quyền công dân; Mối quan hệ giữa văn hóa và con người Việt Nam hiện nay; Định hướng giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Phần 4, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam trưng bày tư liệu viết về thành tựu trên tất cả các lĩnh vực: Văn hóa, xã hội, kinh tế, giáo dục, quốc phòng, đấu tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Các hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

Với gần 500 tư liệu đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung, Triển lãm là dịp công chúng nhìn lại một cách tổng hợp về 4 hệ giá trị: Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người, hệ giá trị quốc gia; vai trò của từng hệ giá trị và mối quan hệ chặt chẽ, gắn liền giữa các hệ giá trị đối với sự phát triển của một đất nước.

Diệu Linh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Bắc Bộ tiếp tục có mưa phùn kèm sương mù

Bắc Bộ tiếp tục có mưa phùn kèm sương mù

TTTĐ - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 4/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa; riêng Bắc Bộ có mưa phùn kèm sương mù, trời lạnh, có nơi trời rét. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng.
Tin khác
[Xem thêm]
Bài 2: Ước vọng vươn lên từ trầm tích văn hoá đất Long Hưng

Bài 2: Ước vọng vươn lên từ trầm tích văn hoá đất Long Hưng

TTTĐ - Bảy thế kỷ trước, những vị quân chủ lừng lẫy của nhà Trần đã dựa vào vùng đất Long Hưng để khởi phát nghiệp vương; từ đó xây dựng triều đại hùng mạnh, quốc thái dân an. Trầm tích văn hoá tích tụ cả trăm năm của đất rồng (Long) là cơ sở quan trọng để huyện Hưng Hà nói riêng và tỉnh Thái Bình nói chung phát triển mỗi lúc càng thịnh vượng (Hưng).
Xem phiên bản di động