×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Con gái có quyền thừa kế tài sản không?
Tư vấn pháp luật | 08/04/2016 01:46
Từ ngày mẹ tôi mất, bố tôi thường xuyên đánh đập tôi. Gia đình tôi có hơn 100m2 đất, bố tôi đã bán đi một phần diện tích đất, phần còn lại tôi muốn giữ lại để làm nhà ở nhưng...