Thứ sáu 02/12/2022 21:11 Hotline: 0929242424 Email: tuoitrethudoonline@gmail.com congan.hanoi.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải

Từng bước phân cấp đồng bộ giữa đầu tư và quản lý sau đầu tư

Thời sự -
In bài viết

TTTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh, để triển khai phân cấp, cần có sự thống nhất về tư tưởng, hành động để tổ chức thực hiện hiệu lực, hiệu quả ở mỗi cấp, mỗi ngành. Để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát, từng bước thực hiện, đảm bảo nguyên tắc: “Từng bước phân cấp đồng bộ giữa đầu tư và quản lý sau đầu tư”.

Hà Nội dự kiến sẽ phân cấp, ủy quyền đối với 9 nhiệm vụ, 634 thủ tục hành chính Trình Đề án phân cấp quản lý, ủy quyền với nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội Tăng cường phân cấp để không làm "chảy" nguồn lực đầu tư sang địa phương lân cận

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải đã nhấn mạnh như vậy khi báo cáo tiếp thu và giải trình làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu HĐND TP quan tâm liên quan đến vấn đề phân cấp, ủy quyền và đầu tư công, tại kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, diễn ra chiều nay (12/9).

Từng bước phân cấp đồng bộ giữa đầu tư và quản lý sau đầu tư

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải tiếp thu, giải trình các ý kiến đại biểu nêu tại kỳ họp

Thực hiện phân cấp quản lý đầu tư từ ngày 1/10/2022

Về Đề án phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP và Nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, UBND TP đang chỉ đạo Văn phòng UBND TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành để có rà soát, xây dựng lộ trình triển khai cụ thể.

Việc rà soát danh mục do các cấp quản lý trong các lĩnh vực phải có tiêu chí rõ ràng, thống nhất. Định kỳ có đánh giá để kịp thời có điều chỉnh (nếu cần thiết) và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Về thời điểm hiệu lực của Nghị quyết, ý kiến của các Ban và thảo luận của các đại biểu nhận định rằng: Do các nội dung phân cấp quản lý đầu tư cơ bản không thay đổi so với phương án đang thực hiện, để tạo điều kiện cho các đơn vị kịp thời triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, đề nghị điều chỉnh lại thời gian có hiệu lực của Nghị quyết từ ngày 1/10/2022.

UBND TP thống nhất với đề xuất nêu trên và đề nghị HĐND TP cho phép UBND TP sẽ phối hợp với các Ban của HĐND TP để hoàn thiện Nghị quyết đối với các nội dung cần phải xử lý chuyển tiếp khi thay đổi thời điểm Nghị quyết có hiệu lực.

Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, để triển khai phân cấp, cần có sự thống nhất về tư tưởng, hành động để tổ chức thực hiện hiệu lực, hiệu quả ở mỗi cấp, mỗi ngành. UBND TP xác định còn nhiều nhiệm vụ cần rà soát, nghiên cứu, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai.

Để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, trong thời gian tới, TP tiếp tục chỉ đạo rà soát, từng bước thực hiện, đảm bảo nguyên tắc: “Từng bước phân cấp đồng bộ giữa đầu tư và quản lý sau đầu tư”.

TP tiếp tục rà soát về tổ chức, bộ máy, biên chế; Rà soát, điều chỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của TP để phù hợp, đồng bộ với phân cấp kinh tế - xã hội, trình HĐND TP tại kỳ họp diễn ra vào tháng 12/2022.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị, các Sở, ngành khẩn trương có hướng dẫn việc thực hiện phân cấp; UBND các quận, huyện, thị xã cần tích cực trong việc triển khai. Với quy định phân cấp nhiều hơn cho cấp huyện như hiện nay, các huyện cần phải chủ động xây dựng kế hoạch, có giải pháp tổ chức triển khai thực hiện, cân đối nguồn lực, biên chế để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với các ý kiến cho rằng, mỗi ngành, lĩnh vực nên có một Nghị quyết riêng để có thể bao quát đầy đủ, đồng bộ quy định phân cấp của ngành và kíp thời có điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu thực tiễn và khi văn bản quy định của Trung ương thay đổi, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, UBND TP thống nhất với quan điểm trên. UBND TP sẽ chỉ đạo từng Sở chuyên ngành sẽ tham mưu UBND TP, HĐND TP ban hành quy định, điều chỉnh phân cấp của từng ngành, lĩnh vực theo hướng mỗi lĩnh vực tại một văn bản riêng.

Từng bước phân cấp đồng bộ giữa đầu tư và quản lý sau đầu tư
Quang cảnh kỳ họp

Quyết liệt giải ngân trong các tháng cuối năm

Về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của cấp TP; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp TP; Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết: Đến hết ngày 9/9/2022, tỷ lệ giải ngân toàn TP là 15.334,9 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch, vẫn còn thấp so với yêu cầu, trong đó, cấp TP đạt 23,5%, cấp huyện đạt 34,9%.

Tính chung của toàn TP, tỷ lệ giải ngân ngân sách cấp TP cam kết đạt 92,2%; Ngân sách cấp huyện (gồm ngân sách cấp huyện theo phân cấp và ngân sách thành phố hỗ trợ mục tiêu) đạt 93,7%. Các đơn vị cần phải nỗ lực và có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao tỷ lệ giải ngân.

Phó Chủ tịch UBND TP tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy tỷ lệ giải ngân năm 2022 và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2023. Theo đó, từng chủ đầu tư, từng quận, huyện, thị xã rà soát lại từng dự án để có phương án triển khai trong các tháng cuối năm, đảm bảo tỷ lệ giải ngân cao nhất, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

UBND các quận, huyện, thị xã tích cực phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện các dự án nhiệm vụ chi cấp TP trên địa bàn để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai của từng dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, phân nhóm khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng để có hướng dẫn cho các đơn vị hướng xử lý giải quyết. Sở Xây dựng khẩn trương có hướng dẫn các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các dự án mới, đủ điều kiện bố trí vốn, ngay trước mắt là cho kế hoạch năm 2023.

Với hai nút thắt về giải phóng mặt bằng và giá, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng cần phải phối hợp với các đơn vị để có tham mưu kịp thời, quyết liệt để thúc đẩy giải ngân các tháng cuối năm 2022; Để năm 2023 không xảy ra tình trạng giải ngân thấp như năm nay.

Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định, thời gian tới, UBND TP tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, ưu tiên bố trí đủ vốn cho dự án chuyển tiếp, dự án mới, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích; Rà soát khả năng cân đối vốn của từng ngành, lĩnh vực để lựa chọn danh mục và sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với các dự án mới, trong đó ưu tiên nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông nhằm phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và các dự án lớn, quan trọng khác.

Huy Dương
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến 2030, tầm nhìn 2045

Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến 2030, tầm nhìn 2045

TTTĐ - Ngày 2/12/2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) đến năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tin khác
[Xem thêm]
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Càng khó khăn càng phải bình tĩnh, đoàn kết, thống nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Càng khó khăn càng phải bình tĩnh, đoàn kết, thống nhất

TTTĐ - Ngày 1/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11/2022. Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đồng chí Đinh Văn Ân, Trợ lý Tổng Bí thư cùng dự phiên họp.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

TTTĐ - Sáng 1/12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trao quyết định bổ nhiệm cán bộ. Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội

TTTĐ - Ngày 30/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đưa hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với các vấn đề thực tiễn Thủ đô

Đưa hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với các vấn đề thực tiễn Thủ đô

TTTĐ - Chiều 30/11, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP chủ trì đã tiến hành giám sát tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XI) phát triển khoa học, công nghệ (KHCN) và Luật KH&CN.
Cán bộ nữ phải nỗ lực phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực, trình độ

Cán bộ nữ phải nỗ lực phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực, trình độ

TTTĐ - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, quan điểm chung của lãnh đạo thành phố là ưu tiên cán bộ nữ ở tất cả các khâu của công tác cán bộ. Tuy nhiên, dù ưu tiên đến đâu, cán bộ cũng phải bảo đảm các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định, nên cán bộ nữ cũng phải cố gắng phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực, trình độ.
Xem phiên bản di động