Tuổi trẻ Hà Đông thi tìm hiểu về Luật Thanh niên

Nhịp sống trẻ -
In bài viết

TTTĐ - Ngày 22/11, Quận đoàn Hà Đông (Hà Nội) tổ chức hội thi Rung chuông vàng với chủ đề “Tìm hiểu Luật thanh niên (sửa đổi)” năm 2020. Hội thi được tổ chức nhằm giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của mình được quy định tại Luật Thanh niên (sửa đổi).

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Đông trong cán bộ Đoàn, Hội Ngày hội thanh niên Hà Đông với văn hóa giao thông Chung tay phòng chống Covid-19, tuổi trẻ Hà Đông lắp “ATM khẩu trang” miễn phí

Thông qua hội thi đoàn viên, thanh niên trong quận có cơ hội tìm hiểu những nội dung mới của Luật Thanh niên năm 2020. Các bạn trẻ cũng được tiếp cận một số giải pháp để triển khai thực hiện Luật Thanh niên; đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới các tầng lớp thanh niên.

Từ đó, các bạn trẻ thấy rõ trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Thanh niên, đặc biệt về vị trí, vai trò, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội thi được tổ chức dưới hình thức rung chuông vàng
Hội thi được tổ chức dưới hình thức rung chuông vàng

Hiện nay, thanh niên Việt Nam chiếm 24,6% dân số, là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của thanh niên, là rường cột của nước nhà. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Hội thi giúp các bạn trẻ hiểu và thực hiện đúng Luật Thanh niên (sửa đổi)
Hội thi giúp các bạn trẻ hiểu và thực hiện đúng Luật Thanh niên (sửa đổi)

Ngày 16/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên thay thế Luật Thanh niên năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Việc ban hành Luật Thanh niên (sửa đổi) có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc trong điều kiện mới; Bảo đảm tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của thanh niên; Quy định trách nhiệm của thanh niên, các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên.

Luật Thanh niên (sửa đổi) cũng quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình nhằm xây dựng thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, ý thức công dân, sống có lý tưởng; Có học vấn, nghề nghiệp và việc làm; Có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; Xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến. Từ đó, hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế.

Quận đoàn Hà Đông
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Tin khác
[Xem thêm]
Xem phiên bản di động