Xin chờ trong giây lát...

Tuổi trẻ sống đẹp: Nâng cao văn hóa giao thông tại thủ đô

24/12/2020 17:00 Thực hiện Quang Chương

TTTĐ - Diễn đàn “Thanh niên với văn hóa giao thông” đã giúp các đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm mình trong công tác bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên tự mình nâng cao ý thức, nếp văn hóa khi tham gia giao thông.

Xem thêm: Nâng cao văn hóa giao thông tại Thủ đô

Xem phiên bản di động