Tuổi trẻ Thủ đô sắt son niềm tin với Đảng

Đảng trong cuộc sống -
In bài viết

TTTĐ - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 với những đặc thù riêng của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã có những chương trình, phong trào, hoạt động nổi bật tạo dấu ấn riêng. Những hoạt động đó đã đóng góp tích cực vào kết quả chung của thành phố.

Người trẻ hướng về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII Gắn biển công trình giảng đường trung tâm Đại học Hạ Long chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP và khai giảng năm học mới tại trường THCS Ngô Sĩ Liên

Hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã chia sẻ về vấn đề này.

Tuổi trẻ chủ động, sáng tạo

- Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 được Đoàn Thanh niên triển khai như thế nào thưa đồng chí?

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, phát huy vai trò của thanh niên trên tất cả mặt trận, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến tổ chức Đoàn cơ sở và Đoàn trực thuộc.

Đống chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội
Đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội

Ban Thường vụ Thành đoàn cũng đã tổ chức các buổi học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI trong đoàn viên, thanh niên gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc triển khai hành động, cụ thể hóa những nội dung, nhiệm vụ của Nghị quyết.

Qua đó, nhiều chương trình, kế hoạch, nội dung đã được các chi đoàn nắm vững và triển khai thực hiện có hiệu quả. Điển hình như phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tôi yêu Hà Nội”; Chương trình xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, khởi nghiệp sáng tạo...; Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

- Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và xây dựng Đảng là một trong những nội dung quan trọng được thành phố Hà Nội đặc biệt chú trọng trong thời gian qua. Đối với tổ chức Đoàn, nội dung này được thực hiện như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội động viên hoạt động của tuổi trẻ quận Hà Đông
Đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội động viên hoạt động của tuổi trẻ quận Hà Đông

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã ban hành đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi Thủ đô giai đoạn 2017 - 2022” để cụ thể hóa Chỉ thị số 42 -CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chương trình 04 -CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khoá XVI) về Phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”; Hai quy tắc ứng xử nơi công sở và nơi công cộng.

Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố đã tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; Xây dựng lý tưởng, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, giúp người trẻ sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước, gia đình và xã hội; Có ước mơ, hoài bão, kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt, tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm để có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Lễ tuyên dương đảng viên trẻ Thủ đô tiêu biểu làm theo lời Bác
Lễ tuyên dương đảng viên trẻ Thủ đô tiêu biểu làm theo lời Bác

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố đã tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động chống phá hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng. Việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Những biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng Đảng về tổ chức, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Thủ đô tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, diễn đànĐảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”. Các cơ sở Đoàn cũng tập trung thực hiện nhiều giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; Giới thiệu cho Đảng và hệ thống chính trị những cán bộ Đoàn tâm huyết, có đạo đức và gắn bó với quần chúng, có trí tuệ và năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vượt qua khó khăn để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng và chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn làm tốt công tác xây dựng Đảng thông qua việc thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Nhiều chương trình, hoạt động thiết thực

- Nhằm cụ thể hóa các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI), tổ chức Đoàn đã có phong trào, chương trình hoạt động gì thưa đồng chí?

Việc cụ thể hóa các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) thông qua các phong trào hành động cách mạng, đã phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, xung kích tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của Thủ đô và đất nước, trong đó nổi bật là: Phong trào “Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây dựng nông thôn mới” đã được thực hiện với nhiều hoạt động trọng tâm; Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường; Hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống; Hỗ trợ thanh niên nông thôn tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Tham gia xây dựng đời sống văn hóa; tổ chức các đội hình trí thức trẻ tình nguyện tái cơ cấu nông nghiệp...

Những hoạt động này đã góp phần cổ vũ, động viên thanh niên và nhân dân mạnh dạn thay đổi tư duy phát triển kinh tế; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi diện mạo nông thôn; Nâng điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần cho thanh niên nông thôn.

Tuổi trẻ Thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới
Tuổi trẻ Thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới

Bên cạnh đó, phong trào “Tuổi trẻ Thủ đô tham gia xây dựng văn minh đô thị” được tổ chức theo từng đợt cao điểm, chiến dịch tình nguyện Hè, tôi yêu Hà Nội đã được các cấp bộ Đoàn triển khai, tổ chức cho thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị; Tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa. Đã có các đội hình, mô hình được thực hiện hiệu quả như: Đội hình Thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh về giao thông và trật tự đô thị; Đội Giao thông xanh; Đội hình tự quản bảo đảm trật tự và văn minh đô thị cấp thành phố (hay Đội tự quản 3+); Nhiều mô hình mới, hiệu quả ra đời và được nhân rộng: Tuyến phố (đường, ngõ) văn minh “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Tủ điện nở hoa”, “Tranh tường bích họa”, “Đường hoa thanh niên”, “Biến điểm tập kết rác thành vườn hoa thanh niên”, “Nhà vệ sinh thân thiện”...

Chương trình “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” đã được các cấp bộ Đoàn tổ chức, tập trung vào các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp, tập huấn, đào tạo kiến thức khởi nghiệp; Hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp, việc làm, tư vấn hướng nghiệp, thu hút được sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và các doanh nghiệp cùng đồng hành.

Thành đoàn Hà Nội, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên các cấp đã tổ chức các cuộc thi, giải thưởng về khởi nghiệp; Phối hợp xây dựng các không gian khởi nghiệp cho thanh niên; Kết nối giữa các dự án khởi nghiệp và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Tuổi trẻ Thủ đô hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch Covid-19
Tuổi trẻ Thủ đô hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch Covid-19

Cùng với đó, các hoạt động tư vấn việc làm, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho thanh niên; Phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho thanh niên; Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; Thành lập và duy trì hoạt động các đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên giúp nhau lập nghiệp; Phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã trong thanh niên đã được triển khai hiệu quả, góp phần tham gia phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước.

Có thể khẳng định, cùng với việc tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Việc triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên thành phố gắn với các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Thủ đô, phù hợp với đặc điểm của thanh niên trong tình hình mới.

Thanh niên Thủ đô tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
Thanh niên Thủ đô tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

- Đại hội Đảng thành phố Hà Nội lần thứ XVII là sự kiện chính trị trọng đại, vậy tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục có các chương trình, hoạt động gì để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thưa đồng chí?

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Từ những phong trào hành động cách mạng của thanh niên, trong thời gian tới Đoàn Thanh niên thành phố và tuổi trẻ Thủ đô tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nội dung cơ bản như sau:

Một là, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành cho phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” gắn với đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới.

Hai là, chủ động cung cấp và định hướng thông tin, hướng dẫn cho thanh niên tự nghiên cứu, tự học tập, “tự đề kháng” để có năng lực nhận biết và chủ động đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội trên nhiều phương diện, nhất là trên không gian mạng; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng. Kiên trì giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật và ý thức công dân cho thanh, thiếu niên; cổ vũ tinh thần “thượng tôn pháp luật”, giúp cho thanh niên gương mẫu thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, 2 Bộ Quy tắc ứng xử nơi công sở và nơi công cộng; Tôn trọng quy ước cộng đồng, tuân thủ nội quy, quy định của tổ chức.

Ba là, tổ chức có hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học”; “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, sáng tạo”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” nhằm hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, kỹ năng, thể chất; Nâng cao năng lực hội nhập, năng lực sáng tạo, tiếp thu, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ để góp phần phát triển kinh tế số - kinh tế tri thức của Thủ đô; Nỗ lực vun trồng, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao là những cán bộ quản lý trẻ giỏi, nhà khoa học trẻ giỏi, người công nhân trẻ giỏi, nông dân trẻ giỏi, sĩ quan trẻ giỏi…

Đoàn cũng tham gia xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố, liên kết mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; Khuyến khích sáng tạo, đổi mới khởi nghiệp; Tham gia các hoạt động phổ cập khả năng ứng dụng chính quyền điện tử tới người dân ở từng địa phương, đơn vị; Vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Bốn là, tiếp tục tổ chức hiệu quả phong trào Thanh niên tình nguyện”, phát huy vai trò nòng cốt cho các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tôi yêu Hà Nội” gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị của Thành phố; Xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động quyết liệt thực hiện các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; Từ đó lan tỏa, lôi cuốn các lực lượng xã hội khác cùng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng.

Năm là, quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt quan điểm “xây dựng Đoàn là góp phần xây dựng Đảng trước một bước. Để thực hiện tốt vấn đề đó, mỗi cấp bộ Đoàn cũng như mỗi đoàn viên, thanh niên phải chú ý nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên. Đoàn phải coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ qua thực tiễn cơ sở; Thường xuyên giới thiệu cho Đảng và hệ thống chính trị những đoàn viên ưu tú, những cán bộ đoàn tâm huyết, có đạo đức và gắn bó với quần chúng, có trí tuệ và năng lực tổ chức hoạt động, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vượt qua khó khăn để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng và chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; Xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, Đoàn Thanh niên cùng với tuổi trẻ Thủ đô quyết tâm hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phương Thanh (thực hiện)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Trọn niềm tin, khơi mạch nguồn khát vọng hùng cường

Trọn niềm tin, khơi mạch nguồn khát vọng hùng cường

TTTĐ - Những năm gần đây, đất nước như được thổi thêm một luồng sinh khí mới, tâm thế người dân trở nên phấn chấn hơn. Một trong những nguyên nhân tạo nên năng lượng tinh thần tích cực đó là Đảng ta đã bắt trúng mạch nguồn khát vọng, mong muốn dân tộc hùng cường của hơn 96 triệu người dân Việt.
Xuân về, Hà Nội trọn niềm vui!

Xuân về, Hà Nội trọn niềm vui!

TTTĐ - Một mùa xuân mới lại về trên mảnh đất Thăng Long - Hà Nội. Xuân này, Hà Nội đẹp, vui hơn bao giờ hết. Niềm vui của con người cộng hưởng với niềm vui của đất trời, hòa vào nắng gió tươi vui chảy tràn không gian. Thủ đô trọn niềm vui khi vừa tiến hành rất thành công Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiếp tục lập thành tích để chào mừng thành công ngày hội lớn của dân tộc trong mùa xuân đặc biệt này - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Tin khác
[Xem thêm]
Tọa đàm trực tuyến: "Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật”

Tọa đàm trực tuyến: "Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật”

TTTĐ - Chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều nay (3/2), tại Hà Nội, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật”.
Đưa thành công, bài học kinh nghiệm Đại hội XIII của Đảng đến với mọi tầng lớp Nhân dân

Đưa thành công, bài học kinh nghiệm Đại hội XIII của Đảng đến với mọi tầng lớp Nhân dân

TTTĐ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục quan tâm tuyên truyền về kết quả thành công, bài học kinh nghiệm của Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến các đảng viên, các tầng lớp Nhân dân bằng hình thức phù hợp, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.
100% nghệ sĩ, Ban Tổ chức chương trình nghệ thuật "Đảng cho ta mùa xuân" được xét nghiệm Covid-19

100% nghệ sĩ, Ban Tổ chức chương trình nghệ thuật "Đảng cho ta mùa xuân" được xét nghiệm Covid-19

TTTĐ - Vừa qua, tại khu vực sảnh Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Xô, Ban Tổ chức chương trình nghệ thuật "Đảng cho ta mùa xuân" mừng Đại hội XIII của Đảng đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho các nghệ sĩ, Ban Tổ chức và đội ngũ liên quan đến công tác phục vụ và tham dự.
Xem phiên bản di động