×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Tuyến metro số 1 ở Sài Gòn lùi ngày “về đích” đến quý IV năm 2021
Xã hội | 1 tháng trước
TTTĐ – Do vướng nhiều thủ tục chưa hoàn tất nên tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) tiếp tục phải điều chỉnh thời gian vận hành muộn hơn so với dự kiến.