×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp về Thương mại Việt Nam - Thái Lan
Kinh tế | 1 năm trước
TTTĐ – Trong hai ngày 2 - 3/8/2018, Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp về Thương mại Việt Nam – Thái Lan do Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái...