×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ
Xã hội | 9 tháng trước
TTTĐ - Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công...