×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Hà Nội hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận vay vốn
Kinh tế | 2 tháng trước
TTTĐ - Số liệu thống kê của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Thành phố Hà Nội cho thấy, trong 6 tháng qua, đã có trên 56 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách...