Văn hóa tiếp tục “soi đường cho quốc dân đi”

Nhịp sống thủ đô -
In bài viết

TTTĐ - 75 năm qua, kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Số phận dân ta là ở trong tay dân ta. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” vẫn được chúng ta thực hiện nghiêm túc, triệt để. Để rồi, qua bao chiến tranh, hoạn nạn, đặc biệt là đại dịch Covid-19 hiện nay, một lần nữa văn hóa đã đưa phẩm cách, con người Việt Nam tỏa sáng, đi theo con đường mà Bác Hồ đã chọn.

Nêu gương - biện pháp hiệu quả xây dựng con người văn hóa

Sáng 24/11, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, trình bày báo cáo tóm tắt về việc “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình.

Người Việt giúp đỡ nhau cùng vượt qua đại dịch
Người Việt giúp đỡ nhau cùng vượt qua đại dịch

Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc; Hình thành nên những giá trị văn hóa Việt Nam cao đẹp, bền vững: Yêu nước, đoàn kết, cần cù, dũng cảm, tài trí, lạc quan, hiếu học, nghĩa tình, hòa hiếu, khoan dung…

Trong đó, đồng chí khẳng định: Bản sắc, giá trị văn hóa, con người Việt Nam tiếp tục được kế thừa, phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 từ cuối năm 2019 đến nay.

“Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết”, trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, Bác Hồ đã nhấn mạnh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”. Để có được mối đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc ấy, thì đương nhiên mỗi con người phải là một chủ thể văn hóa. Phải có văn hóa, phải biết nhường nhịn nhau, biết hòa lợi ích của cá nhân trong tập thể, biết hi sinh bản thân mình vì cái chung, có như thế mối đoàn kết mới được bền chặt, vững chắc và lâu dài.

Vì biết bao người hi sinh hạnh phúc riêng tư, bao người gác lại bút nghiên lên đường ra trận, bao người gửi tuổi xuân nằm lại chiến trường, bao người dành cả cuộc đời để đóng góp cho sự nghiệp giành lại hòa bình mà đất nước ta mới lần lượt trải qua những cuộc chiến tranh, được bình yên, no ấm như ngày nay.

Đến khi đại dịch Covid-19 nổ ra, với tốc độ lây lan chóng mặt, một lần nữa, dân tộc Việt Nam lại đan chặt vòng tay “rừng núi dang tay nối liền biển xa”. Dịch xuất hiện ở Vĩnh Phúc, Hà Nội và các tỉnh thành khác lập tức chi viện. Dịch bùng phát ở Đà Nẵng, cả đất nước gửi trang thiết bị y tế, nhân lực, vật lực, tiền của để góp sức. Rồi dịch ở Hải Dương, Bắc Giang, cả nước cũng lại chung tay với một khí thế bừng bừng, vừa để trợ giúp đồng bào, cũng là mong dịch bệnh dẹp yên trên đất nước mình.

Đoàn y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai lên đường vào Nam chống dịch
Đoàn y, bác sĩ bệnh viện Bạch Mai lên đường vào Nam chống dịch

Đến khi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chịu thiệt hại nặng nề bởi Covid-19, trái tim đồng bào cả nước, đồng bào ở nước ngoài đều hướng về nơi này bằng những hành động thiết thực nhất. Cần người có người, cần nhu yếu phẩm có nhu yếu phẩm, cần thuốc men, trang thiết bị y tế… cả nước cũng đều hỗ trợ.

Mặc dù, mất mát đau thương là không tránh khỏi nhưng biết bao giọt nước mắt đã rơi xuống vì cảm động, vì được tiếp thêm sức mạnh, sự ấm áp về tình người, về văn hóa con người trong khó khăn, hoạn nạn.

Rồi mai đây, khi dịch bệnh qua đi, những nỗi đau rồi cũng dần chữa lành nhưng chắc chắn sẽ còn mãi đó bài ca về tình người, về sự nhân văn cao cả của “người trong một nước phải thương nhau cùng” mà chúng ta đã cùng nhau trải qua, cùng nhau viết nên trong giai đoạn lịch sử này. Một lần nữa, truyền thống của dân tộc ta được phát huy, được tiếp nối và phát triển.

Văn hóa vẫn là ngọn đèn trên cao, ấm áp và tỏa sáng soi đường cho quốc dân đồng bào Việt Nam đi đúng đường. Đó là một trong những niềm tự hào và cũng là một trong những động lực để chúng ta vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên dù đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Là Thủ đô của cả nước, “Đảng bộ Hà Nội quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường lối phát triển văn hóa của Đảng” mà đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đọc tham luận tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Trong đó, 6 vấn đề mà đồng chí nêu ra đã khái quát được toàn bộ mạch nguồn văn hóa Thủ đô.

Một là, nâng cao nhận thức về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người Việt Nam của toàn xã hội, trước hết là của cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng, chính quyền của thành phố. Hai là, định vị tầm nhìn rộng để hoạch định chiến lược phát triển văn hóa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; Đồng thời, đảm bảo bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp, tạo cơ chế thuận lợi thu hút nguồn lực xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển, để Thủ đô Hà Nội xứng đáng là trung tâm văn hóa lớn của cả nước. Ba là, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nhân văn trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng thôn làng, khu dân cư, tổ dân phố, trường học, cơ quan, doanh nghiệp và mỗi gia đình.

Bốn là, tiếp tục kiên trì mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, hình thành hệ giá trị văn hóa mới trên cơ sở kế thừa và phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội ngàn năm văn hiến. Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Sáu là, phát huy tối đa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 thành phố, thủ đô các nước, quan hệ kinh tế thương mại với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ; Những “thương hiệu” quốc tế được vinh danh: “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”; Cùng với tinh thần chủ động và sáng tạo trong hội nhập quốc tế về văn hóa để đưa Hà Nội trở thành địa điểm hấp dẫn về giao lưu, hợp tác, quảng bá và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao có uy tín trong nước và quốc tế.

Những chuyến xe bus 0 đồng mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ người dân chống dịch
Những chuyến xe bus 0 đồng mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ người dân chống dịch

Phát huy vai trò đầu tàu văn hóa của cả nước, đặc biệt, trong hai năm qua, mặc dù dịch bệnh nhiều lần tấn công, chính quyền và Nhân dân Hà Nội đã biến thử thách thành thời cơ để tạo thành một “vũ khí” mềm nhưng vô cùng quyết liệt. Đó chính là văn hóa người Hà Nội trong đại dịch. Tiếp nối, kế thừa truyền thống nhân văn, đoàn kết của dân tộc và ngàn năm Thăng Long, người Hà Nội vừa tích cực chống giặc vừa lan tỏa tình nghĩa đồng bào đến với cả nước.

Đặc biệt, văn hóa công sở, văn hóa nơi công cộng, văn hóa tương thân tương ái được đẩy lên một tầm cao mới. Công chức, viên chức tuân thủ triệt để quy định về phòng chống dịch, làm việc hiệu quả, không còn tình trạng lãng phí thời gian, không gian vào những việc bên lề. Dù làm việc tại công sở hay làm việc online tại nhà, thước đo công việc vẫn là ý thức tự giác được đặt lên hàng đầu.

Trong khi đó, cùng với việc “rút về” hoạt động trong không gian nhỏ để tránh tiếp xúc, hình thành nên thói quen mới sau đại dịch, những vấn đề nổi cộm của hành vi lệch chuẩn nơi công cộng đã được người dân Hà Nội điều chỉnh dần, chú trọng đến thực chất hơn, không khoa trương, ảnh hưởng đến người xung quanh nhiều nữa.

Như vậy, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và Nhà nước ta về văn hóa vẫn còn nguyên giá trị, được người Hà Nội cùng cả nước tiếp tục vận dụng, thực hiện để như một kim chỉ nam sáng suốt chuẩn mực cho chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Tin rằng, với nền tảng ấy, với bản lĩnh được tôi rèn qua thực tiễn ấy, chúng ta sẽ biến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc thành những hành động cụ thể để đạt được kết quả cao nhất.

Đảng bộ Hà Nội quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường lối phát triển văn hóa của Đảng Đảng bộ Hà Nội quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường lối phát triển văn hóa của Đảng
Bản sắc, giá trị văn hóa được phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn, thử thách Bản sắc, giá trị văn hóa được phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn, thử thách
Khai mạc trọng thể Hội nghị Văn hóa toàn quốc Khai mạc trọng thể Hội nghị Văn hóa toàn quốc
Cẩm Tú
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Ngắm Phú Quốc đẹp mê hoặc ngày du lịch hồi sinh

Ngắm Phú Quốc đẹp mê hoặc ngày du lịch hồi sinh

TTTĐ - Bờ cát trắng hoà cùng làn nước pha lê, những rặng dừa đung đưa trong gió bên các công trình đẳng cấp do Sun Group kiến tạo, một Nam Phú Quốc vừa hoang sơ lại vừa hiện đại như rạng rỡ hơn trong những ngày du lịch Phú Quốc “vui trở lại”.
Xót xa những giọt nước mắt chảy ngược

Xót xa những giọt nước mắt chảy ngược

TTTĐ - Mỗi ngày, khoa Cấp cứu, Bệnh viện 19 - 8, Bộ Công an (Hà Nội), liên tục tiếp nhận bệnh nhân mới. Những gương mặt căng thẳng dưới thứ ánh sáng đèn neon lạnh ngắt, buồn tẻ, không khí đặc quánh bởi mùi thuốc sát trùng và những tiếng kêu đau đớn. Quá nửa trong số họ là người trẻ tuổi, phải đến đây vì tai nạn giao thông.
Du lịch Quảng Trị “3 trong 1”: Từ ý tưởng đến hành trình phát triển với muôn vàn khó khăn

Du lịch Quảng Trị “3 trong 1”: Từ ý tưởng đến hành trình phát triển với muôn vàn khó khăn

TTTĐ - Hồ Hữu Thăng (sinh năm 1992) là 1 trong số 2 thành viên sáng tạo nên mô hình nông nghiệp Khe Sanh Valley Farm có địa chỉ tại Khe Sanh, Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Không chỉ đơn thuần là mô hình du lịch thông thường, Khe Sanh Valley Farm gây sức hút bởi giá trị “3 trong 1” khi mang đến cho mô hình nông nghiệp kết hợp cùng trải nghiệm thực tế, tham quan và sử dụng sản phẩm nông nghiệp ngay tại chỗ kết hợp cùng lồng ghép, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch đặc trưng tại địa phương.
Tin khác
[Xem thêm]
Ứng xử chừng mực góp phần ngăn chặn nguồn lây

Ứng xử chừng mực góp phần ngăn chặn nguồn lây

TTTĐ - Các phương tiện công cộng đã mở cửa phục vụ trở lại. Để đảm bảo không làm lây lan dịch bệnh, người dân nên tiếp tục ứng xử có chừng mực, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch cũng như khuyến cáo trong Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng.
Sưởi ấm tình cộng đồng trong mùa dịch

Sưởi ấm tình cộng đồng trong mùa dịch

TTTĐ - Không phải chỉ là sự hỗ trợ, giúp đỡ tối lửa tắt đèn có nhau, tình hàng xóm, tình cộng đồng trong mùa dịch còn biểu hiện ở những việc làm hết sức thiết thực, gần gũi để giữ cho nhau cùng an toàn và khỏe mạnh.
“Nhịn” bớt “cơn thèm” để ngày bình yên sớm trở lại

“Nhịn” bớt “cơn thèm” để ngày bình yên sớm trở lại

TTTĐ - Khi các ca bệnh trong cộng đồng tại Hà Nội ngày một tăng cao, có lẽ mỗi người nên tự “nhịn” bớt những “cơn thèm” rất đỗi bình thường như trà đá vỉa hè, cà phê chốn đông người, vui chơi nơi công cộng. Để đến khi dịch bệnh yên ắng hẳn, nguy cơ lây nhiễm không còn thì chúng ta sẽ lại được thoải mái làm những gì mình thích như thuở nào.
Tiếp tục tuyên truyền về hai bộ quy tắc ứng xử, gắn với thực tế mùa dịch

Tiếp tục tuyên truyền về hai bộ quy tắc ứng xử, gắn với thực tế mùa dịch

TTTĐ - Nhiều quận, huyện tại Hà Nội thời gian qua vẫn tiếp tục tuyên truyền về hai bộ quy tắc ứng xử. Điều này cho thấy tính thiết thực của nó, sự ăn sâu bám rễ vào đời sống, khiến người dân thay đổi, tăng hiệu quả của phòng, chống dịch. Chính vì thế, việc tuyên truyền vẫn nên triển khai, gắn với thực tế trong mùa dịch này.
Ứng xử chốn đông người sao cho hài hòa trong mùa dịch

Ứng xử chốn đông người sao cho hài hòa trong mùa dịch

TTTĐ - Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhịp sống “bình thường mới” đã trở lại. Dù vậy, chắc chắn không thể an toàn, thoải mái như xưa. Vì thế, ứng xử như thế nào ở chốn đông người trong mùa dịch vẫn là câu chuyện nên được mọi người quan tâm. Bởi lẽ, điều đó thể hiện nét văn hóa của người biết vì tập thể hay chỉ vì cá nhân mình.
Quảng Ninh tích cực xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên

Quảng Ninh tích cực xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên

TTTĐ - Theo thống kê của lực lượng chức năng, những trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông đều liên quan đến giới trẻ. Vì vậy, thời gian qua, ngành GD&ĐT, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa giao thông cho thanh, thiếu niên, đặc biệt là không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.
Dự đoán hướng đi của du lịch Việt hậu Covid-19

Dự đoán hướng đi của du lịch Việt hậu Covid-19

TTTĐ - Với diễn biến của đại dịch trong gần 2 năm qua, Việt Nam đã chuyển hướng chiến lược từ “zero Covid-19” sang chiến lược thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.
Tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa công sở

Tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa công sở

TTTĐ - Hà Nội đang được sống những ngày bình thường mới quý giá trở lại. Để giữ gìn sự an toàn, phát huy được những giá trị đã xác lập được của văn hóa công sở thông qua Bộ Quy tắc ứng xử nơi công sở và mùa dịch vừa qua, mỗi cán bộ, công chức viên chức vẫn phải thay đổi các lối ứng xử cho phù hợp với tình hình mới.
Xem phiên bản di động