Thương Anh!

Thương Anh!

Sinh năm 1964, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Tác phẩm đã in: “Từ nơi nguồn sáng”.
Gửi về mẹ

Gửi về mẹ

“Gửi về mẹ" là bài thơ của bác sĩ Vân Hoàng Yến (Bắc Giang) viết trong ca trực chống dịch Covid-19 tại bệnh viện đêm 18/5, bài thơ làm chúng ta xúc động lòng người.
    Trước         Sau    
Xem phiên bản di động