Lý Nhân quê mình

Lý Nhân quê mình

Với cảm xúc chân thành với quê hương Lý Nhân nhà báo Tào Khánh Hưng đã viết bài thơ: Lý Nhân quê mình.
    Trước         Sau    
Xem phiên bản di động