×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
184 view
TTTĐ - Để một tuyến đường hư hỏng và phải sửa chữa liên tục dù mới đưa vào sử dụng một thời gian ngắn, có trách nhiệm của nhiều đơn vị, trong đó trách nhiệm chính là chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát…

Bình luận

XEM THÊM