1.000 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI

Cập nhật: 16:56 08/12/2017

Với khẩu hiệu hành động: Tiên phong, Bản lĩnh, Đoàn kết, Sáng tạo, Phát triển, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 sẽ đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017; thảo luận, định hướng và thông qua nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Clip cùng chuyên mục