×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Video | 23/11/2018 10:22
Một trong những nội dung bổ sung trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa Sóc Sơn (đặt tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Bình luận

XEM THÊM