VietinBank phát huy vai trò ngân hàng chủ lực, trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước

Thời sự -

TTTĐ - Trong hai ngày 4 - 5/6/2020, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội điểm đồng thời là Đại hội đầu tiên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương được tổ chức. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

vietinbank phat huy vai tro ngan hang chu luc tru cot trong su nghiep phat trien kinh te xa hoi dat nuoc

Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bài liên quan

Đảng bộ Vietinbank: Giữ vững vị thế lá cờ đầu trong Khối DNTƯ

VietinBank là đối tác tin cậy, hàng đầu của các doanh nghiệp FDI

Đại hội đồng cổ đông VietinBank 2020 thông qua mục tiêu, tạo động lực vươn tầm

VietinBank nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn sau đại dịch

VietinBank: Hài hòa lợi ích nền kinh tế và nhà đầu tư

VietinBank bảo đảm hiệu quả và cải thiện hoạt động kinh doanh

Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh vượt trội

Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (NHCTVN, VietinBank) lần thứ X tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn Đảng bộ và hệ thống VietinBank. Đây là Đại hội “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường, quyết tâm bứt phá để phát triển mạnh mẽ của toàn Đảng bộ ngân hàng. Các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổ chức thực hiện thành công sẽ quyết định sự phát triển mạnh mẽ, bền vững và hội nhập quốc tế của VietinBank.

vietinbank phat huy vai tro ngan hang chu luc tru cot trong su nghiep phat trien kinh te xa hoi dat nuoc
Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo VietinBank đã luôn nắm vững, vận dụng sáng tạo, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước để lãnh đạo Đảng bộ và toàn hệ thống VietinBank thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.

Đảng bộ NHCTVN đã triển khai quyết liệt và có kết quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, tận dụng cơ hội, tiềm năng thị trường, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng từ dựa vào tăng trưởng quy mô sang bảo đảm tốc độ tăng trưởng phù hợp, cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển hiệu quả trên nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ. So với nhiệm kỳ trước, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 - 2020 đạt kết quả vượt trội. VietinBank tiếp tục phát huy vai trò là NHTM lớn, chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, cung ứng đầy đủ, kịp thời vốn và dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế.

Đặc biệt, VietinBank cũng chú trọng khai thác đa dạng các nguồn vốn, tiết giảm chi phí tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay và duy trì mặt bằng lãi suất cho vay trong nhóm thấp nhất thị trường.

Đến cuối năm 2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1,24 triệu tỷ đồng, gấp gần 2 lần năm 2014; Tăng trưởng bình quân ở mức 13,4%/năm. Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư năm 2019 gấp 2,1 lần năm 2014. Quy mô nguồn vốn tăng trưởng phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, cơ cấu nguồn vốn đa dạng theo loại tiền, kỳ hạn…

Quy mô dư nợ tín dụng của ngân hàng năm 2019 gấp 2 lần năm 2014. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về phân loại nợ. Tính đến hết năm 2019, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng là 1,2%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân toàn ngành ngân hàng là 1,89%. Cơ cấu tín dụng được cải thiện mạnh mẽ theo hướng hiệu quả và bền vững. VietinBank tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu về phục vụ khách hàng doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI, đẩy mạnh phục vụ các khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hoạt động bán lẻ.

VietinBank đã không ngừng đổi mới công tác quản trị điều hành, cải thiện hiệu quả kinh doanh gắn liền với nâng cao chất lượng tăng trưởng, quản trị rủi ro hiệu quả, theo thông lệ tốt của quốc tế.

Việc tiên phong thay thế thành công hệ thống Core Banking mới vào năm 2017 đã tạo nền tảng đưa VietinBank trở thành ngân hàng có hạ tầng công nghệ đồng bộ, hiện đại hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, góp phần thực hiện thành công đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ.

Đồng thời, VietinBank triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cơ cấu nguồn nhân lực, thúc đẩy nâng cao năng suất lao động; Phát triển văn hóa doanh nghiệp, hình thành bản sắc riêng, khẳng định vị thế trên thị trường. Đặc biệt, VietinBank tiếp tục là doanh nghiệp đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.

vietinbank phat huy vai tro ngan hang chu luc tru cot trong su nghiep phat trien kinh te xa hoi dat nuoc
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Giai đoạn 2015 - 2020, VietinBank đã và đang tài trợ hơn 2.300 tỷ đồng cho nhiều chương trình, hạng mục công trình với nhiều lĩnh vực, đối tượng được thụ hưởng trên phạm vi cả nước.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Đầu năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng toàn diện đến nền kinh tế và đời sống xã hội, VietinBank đã luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối, NHNN, chủ động, đi đầu triển khai quyết liệt và có kết quả các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

“Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ NHCTVN đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thành công, thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ. Trong đó chúng tôi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai tốt phương án cơ cấu lại NHCTVN, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng để phát triển có hiệu quả cao, đóng góp vào quá trình đổi mới và phát triển của đất nước”, đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank nhấn mạnh.

vietinbank phat huy vai tro ngan hang chu luc tru cot trong su nghiep phat trien kinh te xa hoi dat nuoc
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ NHCTVN đặc biệt quan tâm tăng cường công tác xây dựng Đảng. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng, đổi mới toàn diện. Đảng ủy NHCTVN đã ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ban Cán sự Đảng NHNN. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức bộ máy chuyên môn, công tác cán bộ, phát triển đảng viên được coi trọng, thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả tốt.

Đến ngày 31/3/2020, Đảng bộ NHCTVN có 91 tổ chức Đảng trực thuộc. Đảng bộ NHCTVN đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện đồng bộ và có nhiều chuyển biến rõ nét.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo cũng như toàn hệ thống NHCTVN sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh số hóa toàn diện ngân hàng; Phát triển văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu VietinBank; Tiếp tục cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng trưởng hiệu quả, an toàn, bền vững để hướng tới mục tiêu trở thành “Ngân hàng thương mại có quy mô lớn với hiệu quả hoạt động tốt nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam”; Thực hiện đồng bộ toàn diện, hiệu quả “5 trọng tâm, 2 đột phá” Đại hội đề ra; Phát huy vai trò chủ lực và trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

vietinbank phat huy vai tro ngan hang chu luc tru cot trong su nghiep phat trien kinh te xa hoi dat nuoc
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao các kết quả đã đạt được của VietinBank trong nhiệm kỳ vừa qua, thể hiện xứng đáng vai trò là một trong những ngân hàng đi đầu, triển khai tích cực các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách tiền tệ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Đảng bộ khóa tới cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, bền vững; tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng chủ lực và trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Đồng chí thời nhấn mạnh ­­­đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, chuẩn bị tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

vietinbank phat huy vai tro ngan hang chu luc tru cot trong su nghiep phat trien kinh te xa hoi dat nuoc
Đoàn Chủ tịch điều hành

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong hệ thống NHCTVN đã vinh dự nhận 39 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 43 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 15 Cờ thi đua của Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương, nhiều danh hiệu của các định chế tài chính quốc tế…

Đặc biệt, năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, VietinBank vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) và Cờ Thi đua của Chính phủ.

Hoàng Châu

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

can nghiem tri viec to cao sai su that

Cần nghiêm trị việc tố cáo sai sự thật

Thời gian gần đây, nhất là trong thời điểm đại hội Ðảng các cấp đang được tích cực triển khai, việc tố cáo dưới hình thức đơn thư nặc danh có những diễn biến bất thường, cả về nội dung cũng như số lượng đơn thư.
ha noi yeu cau xu phat nghiem cac truong hop khong deo khau trang noi cong cong

Hà Nội yêu cầu xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

TTTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo mới nhất của UBND TP với 11 đầu việc. Trong đó, các đơn vị cần quyết liệt tuyên truyền để người dân đeo khẩu trang nơi công cộng và xử phạt nghiêm minh các trường hợp không thực hiện.
truong ban tuyen giao thanh uy nguyen van phong tham tang qua dong chi vu oanh

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, tặng quà đồng chí Vũ Oanh

TTTĐ - Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020), sáng nay (14/8), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tới thăm, tặng quà đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông, nguyên Chủ nhiệm Việt Minh thành Hoàng Diệu.

Tin khác

[Xem thêm]
tong bi thu le kha phieu voi loi bac day ve chinh don dang

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với lời Bác dạy về chỉnh đốn Đảng

Khi trở thành người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện đúng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã nêu cao bản lĩnh kiên cường của người chịu trách nhiệm cao nhất của Đảng trước sứ mệnh lịch sử với quốc gia dân tộc.
moi met vuong cua ha noi phai mang lai gia tri cong nghe dich vu cao cap

Mỗi mét vuông của Hà Nội phải mang lại giá trị công nghệ, dịch vụ cao cấp

TTTĐ - Tại buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội và Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương chiều nay (13/8), các ý kiến đến từ Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương đã đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ cho Hà Nội như: Làm sao để phát triển kinh tế ban đêm tại chỗ? Làm sao trên mỗi mét vuông đất phải mang lại giá trị cao nhất, phải là công nghệ cao, ngành dịch vụ cao cấp?
tang cuong phoi hop thuc day phat trien cong nghiep thuong mai thu do

Tăng cường phối hợp thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại Thủ đô

TTTĐ - Chiều 13/8, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội và Ban Cán sự đảng Bộ Công thương về kết quả phối hợp công tác giữa Bộ Công thương và UBND thành phố Hà Nội; Các vấn đề khó khăn, vướng mắc và đề xuất các nội dung cần phối hợp thúc đẩy triển khai trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
Xem phiên bản di động