Thông báo rơi giấy tờ

Thông báo rơi giấy tờ

TTTĐ - Tôi là Nguyễn Hồng Chiến, ngày sinh 16/8/1981, CMTND: 019081000006 cấp ngày 16/9/2014 do CA HN cấp. Hộ khẩu: Số 5/1/260 Phố chợ Khâm Thiên, Hà Nội.
    Trước         Sau    
Xem phiên bản di động