Thứ hai 03/10/2022 11:49 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn
Đối tượng, thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Đối tượng, thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

TTTĐ - Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
    Trước         Sau    
Xem phiên bản di động