Chảy đi sông ơi !

Chảy đi sông ơi !

Nắng lập thu, trát xuống thượng nguồn sông Ðà vẻ buồn cũ, hoang liêu ngút ngát. Tà dương gác non tây. Tôi đến huyện lỵ Mường Tè (Lai Châu), khi ...
    Trước         Sau    
Xem phiên bản di động