Xây dựng Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo hướng đô thị

Nông thôn mới -
In bài viết

TTTĐ - Chiều 20/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025" (Chương trình số 04) tổ chức giao ban về kết quả thực hiện Chương trình đến hết quý II, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Hỗ trợ các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số về đích nông thôn mới Hà Nội phấn đấu đưa 18/18 huyện, thị xã về đích Nông thôn mới trong năm 2022 Tăng cường bảo vệ môi trường và cung cấp nước sạch trong xây dựng nông thôn mới Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng Nông thôn mới”

Hội nghị cũng thực hiện việc góp ý vào dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị cấp thành phố Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Chủ trì buổi giao ban có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04; Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 04. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình số 04 của Thành ủy.

Khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song việc thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết: Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới quý II/2021 là 11.464,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố chiếm 43,07%. Đến nay, thành phố Hà Nội đã có 12/18 huyện, thị xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Trong số 6 huyện chưa về đích, hiện nay, huyện Phú Xuyên đã hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới trình Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét, thẩm định.

Xây dựng Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo hướng đô thị
Đồng chí Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phát biểu tại buổi giao ban

Đoàn thẩm định Nông thôn mới thành phố Hà Nội cũng đã tiến hành thẩm tra hồ sơ và kiểm tra thực địa đối với huyện Chương Mỹ. Kết quả địa phương này đủ điều kiện để hoàn thiện thủ tục trình Hội đồng Trung ương thẩm định, công nhận đạt chuẩn. Trong khi đó, 2 huyện Mê Linh và Ứng Hòa đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến trình UBND thành phố Hà Nội xem xét trước ngày 25/7/2021. Đối với các huyện: Ba Vì, Mỹ Đức, đang hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu về đích Nông thôn mới năm 2022.

Bên cạnh 12 huyện, thị xã về đích Nông thôn mới, toàn thành phố hiện đã có 368/382 xã đạt chuẩn Nông thôn mới và 29 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Trong số 14 xã chưa hoàn thành Nông thôn mới, có 2 xã thuộc huyện Ba Vì (Vân Hòa, Ba Vì) đã đủ điều kiện trình Hội đồng thành phố thẩm định, công nhận đạt chuẩn. Còn lại 12 xã của các huyện Mỹ Đức, Ba Vì đều đạt từ 15 - 18 tiêu chí, phấn đấu trình thành phố đánh giá trước 30/9/2021.

Với nhiệm vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn: Trong trồng trọt, năng suất lúa xuân năm 2021 trên địa bàn thành phố ước đạt 61,74 tạ/ha, cao hơn năm 2020 (năm 2020 đạt 59,67tạ/ha). Trong chăn nuôi, Hà Nội không có dịch bệnh lớn xảy ra nên đàn vật nuôi. Thành phố có 27 nghìn con trâu; 130,4 nghìn con bò; 39,8 triệu con gia cầm; 1,337 triệu con lợn...

Đến nay, Hà Nội có 141 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, 164 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thành phố Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và công nhận được 1.054 sản phẩm OCOP...

Xây dựng Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo hướng đô thị
Toàn cảnh buổi giao ban về kết quả thực hiện Chương trình 04 đến hết quý II, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Đối với phát triển kinh tế nông thôn, đến nay, Hà Nội có 1.255 hợp tác xã nông nghiệp (trong đó có 87,4% số hợp tác xã đang hoạt động); 1.558 trang trại; 1.350 làng nghề. Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố giải quyết việc làm cho hơn 96,7 nghìn lao động, đạt 60,5% kế hoạch giao trong năm; Đã phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện các văn bản tham mưu thành phố chuẩn bị tốt cho Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Đời sống nông dân Hà Nội thời gian qua cũng không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng/người/năm. Đa số các hộ gia đình đã có nhà kiên cố, khang trang. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm xuống còn dưới 0,37%, đặc biệt có 4 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh và Hoài Đức hiện không còn hộ nghèo.

Hướng đến xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm là giai đoạn đầu tiên thực hiện Chương trình số 04 nhiệm kỳ mới của Thành ủy. So với Chương trình số 02 của giai đoạn trước, Chương trình số 04 hiện nay có phạm vi thực hiện rộng hơn, yêu cầu đặt ra cao hơn, hướng đến xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả song việc triển khai Chương trình số 04 của Thành ủy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức liên quan đến môi trường, nước sạch, một số địa phương vẫn còn thiếu các tiêu chí như nhà văn hóa, chợ...

Việc chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp có nhiều tiến bộ nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Thủ đô. Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp chưa nhiều, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế...

Xây dựng Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo hướng đô thị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi giao ban

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Chương trình 04 của Thành ủy bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; Ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 04 của Thành ủy; Xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng tiêu chí đô thị; Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.

Đối với các huyện, thị xã, cần ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình 04/CTr-TU của Thành ủy giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện hằng năm nhằm bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, chương trình trên các lĩnh vực: Xây dựng Nông thôn mới, cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân.

Các quận tiếp tục nghiên cứu, quan tâm hỗ trợ các huyện xây dựng Nông thôn mới theo quy định, đặc biệt là các huyện còn nhiều khó khăn như: Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa; Các huyện phấn đấu hoàn thành huyện Nông thôn mới năm 2021 và năm 2022.

Đối với công tác tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển kinh tế nông thôn, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, cần tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại; Nghiên cứu xây dựng chính sách, tạo điều kiện hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã, trang trại.

Đồng thời, các địa phương cần thực hiện quy hoạch phát triển làng nghề, ngành nghề, các khu, cụm công nghiệp, dịch vụ nông thôn, đáp ứng nhu cầu trong sản xuất, kinh doanh và xúc tiến thương mại, làng nghề có thế mạnh phát triển kết hợp du lịch nông thôn; Đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng lưu ý, trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp như hiện nay, cần bảo đảm các phương án sản xuất nông nghiệp, không để đứt gãy các chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp, bảo đảm ổn định lương thực, thực phẩm để cung cấp cho người dân trên địa bàn thành phố.

Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị UBND thành phố căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 để nghiên cứu, đề xuất thời gian phù hợp, bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Khắc Nam
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Mộc Châu Milk: Phát triển bền vững nhờ gắn bó, đồng hành cùng nông dân Việt

Mộc Châu Milk: Phát triển bền vững nhờ gắn bó, đồng hành cùng nông dân Việt

TTTĐ - Liên kết trong sản xuất vốn là xu thế phát triển tất yếu của nông nghiệp hiện đại. Nhận thức rõ điều này, Mộc Châu Milk từ nhiều năm qua đã duy trì mối quan hệ bền chặt với nông dân nhằm tạo ra các sản phẩm sữa tươi chất lượng phục vụ người tiêu dùng, đồng thời mang lại lợi ích kép cho cả nhà nông và doanh nghiệp.
Các làng nghề truyền thống tạo việc làm ổn định cho hơn 250 nghìn lao động

Các làng nghề truyền thống tạo việc làm ổn định cho hơn 250 nghìn lao động

TTTĐ - Những năm gần đây, các làng nghề, cơ sở nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường để ổn định sản xuất, phát triển ngày càng toàn diện hơn. Đặc biệt, các làng nghề đã tạo việc làm ổn định cho hơn 250 nghìn lao động.
Kiểm soát tốt dịch bệnh đàn vật nuôi, đảm bảo cung ứng thực phẩm cuối năm

Kiểm soát tốt dịch bệnh đàn vật nuôi, đảm bảo cung ứng thực phẩm cuối năm

TTTĐ - Từ giờ đến cuối năm, thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, tạo điều kiện cho dịch bệnh lây lan và phát triển trên đàn vật nuôi. Do đó, các địa phương cần chủ động kiểm soát tốt diễn biến dịch để kịp thời đảm bảo chuỗi cung ứng thực phẩm trong những tháng cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Tin khác
[Xem thêm]
Mê Linh đủ điều kiện đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nông thôn mới năm 2021

Mê Linh đủ điều kiện đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nông thôn mới năm 2021

TTTĐ - Theo kết quả đánh giá của Đoàn thẩm định huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, Mê Linh (Hà Nội) đã đủ điều kiện gửi hồ sơ lên UBND thành phố Hà Nội xem xét, trình Hội đồng thẩm định Nông thôn mới Trung ương đánh giá, đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận về đích năm 2021.
Hà Nội huy động 92.680 tỷ đồng thực hiện Chương trình số 04, giai đoạn 2021-2025

Hà Nội huy động 92.680 tỷ đồng thực hiện Chương trình số 04, giai đoạn 2021-2025

TTTĐ - UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025".
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trên đàn vật nuôi

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trên đàn vật nuôi

TTTĐ - Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tạo điều kiện cho các loại dịch bệnh bùng phát trên đàn gia súc, gia cầm, thành phố Hà Nội đã triển khai phương án đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trên đàn vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục trên đàn trâu bò, cúm gia cầm...
Nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Vì

Nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Vì

TTTĐ - Huyện Ba Vì (Hà Nội) có 7 xã miền núi gồm Ba Trại, Minh Quang, Khánh Thượng, Ba Vì, Tản Lĩnh, Vân Hòa và Yên Bài với tổng dân số trên 77.400 người. Trong đó, có trên 28.700 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhiều chính sách quan trọng được triển khai đã thúc đẩy đời sống kinh tế - xã hội nơi đây ngày càng phát triển.
Xem phiên bản di động