Xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương vững mạnh toàn diện
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo của Đảng ủy Công an T.Ư do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Công an trình bày, nêu rõ, Đảng ủy Công an T.Ư đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2017, trong đó, có nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp, chính sách phù hợp bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các sự kiện Năm APEC 2017; ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ… Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường và tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Các ý kiến tham luận tập trung nêu bật những kết quả đạt được, cách làm hay, phân tích hạn chế, khuyết điểm; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong lực lượng Công an nhân dân (CAND), nhất là thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII).

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm biểu dương những kết quả đạt được của toàn lực lượng trong năm 2017. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều yêu cầu mới.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị. 

Do đó, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong Đảng bộ Công an T.Ư cần tiếp tục bám sát và tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, chủ động đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành và bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ Công an T.Ư vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND; thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái đã nêu trong Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); gắn thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt...
PV
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899