Thứ tư 05/10/2022 05:43 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn

Xây dựng Hà Nội thành trung tâm, động lực thúc đẩy, dẫn dắt phát triển vùng và cả nước

Tin tức -
In bài viết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội đi đầu cả nước hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, năng động, hiệu quả, vì con người; Là trung tâm, động lực thúc đẩy, dẫn dắt phát triển vùng và cả nước; Có sức cạnh tranh khu vực và thế giới, sánh vai thủ đô các nước phát triển cao trong khu vực.

Bộ Chính trị họp cho ý kiến về Đề án tổng kết Nghị quyết phát triển Hà Nội giai đoạn 2011-2020 Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị về phát triển Hà Nội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Ban Thường vụ và lãnh đạo TP Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Ban Thường vụ và lãnh đạo TP Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ngày 1/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến vào Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn các cơ quan Trung ương...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư nêu rõ, Bộ Chính trị thống nhất cao ban hành Nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm phát huy vai trò, vị thế của Thủ đô là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia; Trái tim của cả nước; Trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; Trung tâm, động lực phát triển của vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi họp (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Mục tiêu là đến năm 2030, Hà Nội đi đầu cả nước hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, năng động, hiệu quả, vì con người; là trung tâm, động lực thúc đẩy, dẫn dắt phát triển vùng và cả nước; có sức cạnh tranh khu vực và thế giới, sánh vai thủ đô các nước phát triển cao trong khu vực. Đến năm 2045, Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, văn hiến, hiện đại và sáng tạo, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; ngang tầm các thủ đô và thành phố hàng đầu trong khu vực.

Bộ Chính trị yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đoàn kết, quyết tâm, phối hợp cùng các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Tiếp tục quán triệt, thống nhất, nâng cao nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và phát triển Hà Nội; Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Phát triển sự nghiệp văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; Zây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, thông minh. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xă hội trong mọi tình huống. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động nắm bắt những cơ hội; củng cố các mối quan hệ truyền thống, tích cực mở rộng hợp tác với các thủ đô, thành phố trên thế giới.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến tại buổi họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến tại buổi họp (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Thủ đô thật sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Trọng tâm là sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong tình hình mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Nghị quyết mới về phát triển Thủ đô Hà Nội phải mang tầm chiến lược; viết rõ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, cụ thể hóa được các quan điểm chỉ đạo; đồng thời phải có kế hoạch triển khai thực hiện thật tốt. Đây không chỉ là trách nhiệm của Hà Nội mà là của cả các bộ, ban, ngành và địa phương trong cả nước.

 Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu ý kiến tại buổi họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu ý kiến tại buổi họp (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại Hội nghị, Bộ Chính trị đánh giá, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, đạt bình quân 6,83%/năm, bằng 1,15 lần mức tăng chung của cả nước. Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi; sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công tác dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân đạt nhiều kết quả quan trọng; Chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô được cải thiện. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, tạo dấu ấn quan trọng. Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao cả trong nước và trên trường quốc tế. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, triển khai có hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bên cạnh các kết quả đạt được, Bộ Chính trị cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đó là một số mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng đặt ra trong Nghị quyết chưa hoàn thành. GRDP bình quân đầu người thấp hơn so với một số tỉnh, thành phố lớn trong nước. Vai trò hạt nhân và trung tâm kinh tế của vùng chưa thật sự rõ nét. Hoạt động liên kết, hợp tác với các địa phương trong vùng và cả nước chưa hiệu quả. An ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế.

Theo Nhân Dân
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Hà Nội gặp mặt, biểu dương các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển Đảng

Hà Nội gặp mặt, biểu dương các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển Đảng

TTTĐ - Sáng 4/10, Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương chủ doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội và Tọa đàm với chủ đề “Nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”.
Tin khác
[Xem thêm]
Đẩy nhanh đầu tư xây dựng phương án xử lý đốt rác phát điện để đảm bảo môi trường sống cho người dân

Đẩy nhanh đầu tư xây dựng phương án xử lý đốt rác phát điện để đảm bảo môi trường sống cho người dân

TTTĐ - Cử tri kiến nghị khắc phục những ảnh hưởng về môi trường xung quanh Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, đồng thời đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng phương án xử lý đốt rác phát điện để thay thế phương pháp chôn lấp; Có cơ chế chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân trong bán kính 1.000m xung quanh Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.
Hội nghị Trung ương 6: Quyết định nhiều vấn đề rất quan trọng của Đảng và đất nước

Hội nghị Trung ương 6: Quyết định nhiều vấn đề rất quan trọng của Đảng và đất nước

TTTĐ - Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sáng 3/10 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là Hội nghị để Trung ương hoàn thành về cơ bản việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Xem phiên bản di động