Chủ nhật 03/03/2024 12:53 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn
Xin chờ trong giây lát...

Xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội

25/10/2023 09:00

Ngày 23-10, Ban Chỉ đạo Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025" tổ chức Hội nghị tọa đàm “Xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh thực trạng và giải pháp”.

Nguồn HNP

Video khác

Xem thêm