Xây dựng Hòa Bình thành địa bàn cung ứng sản phẩm nông nghiệp sạch

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Nội dung trên được nêu rõ trong Thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, trong thời gian tới, tỉnh Hòa Bình cần đổi mới tư duy phát triển và tư duy quản lý, có giải pháp đột phá để phát huy lợi thế (vị trí địa kinh tế, truyền thống văn hoá đặc sắc đa dạng, tiểu khí hậu, tài nguyên...) phát triển kinh tế - xã hội; tái cơ cấu nền kinh tế phù hợp với nền kinh tế thị trường; rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh; tăng cường liên kết vùng đối với một số lĩnh vực, ngành hàng và triển khai cho vay theo chuỗi liên kết; xây dựng Tỉnh thành một địa bàn cung ứng các sản phẩm nông nghiệp sạch và dịch vụ du lịch đa dạng cho vùng Thủ đô.

Đồng thời, tỉnh Hòa Bình tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ; khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, huy động và phát huy mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội; phấn đấu đạt 5.000 doanh nghiệp đến năm 2020; tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư, xuất khẩu hàng hóa với các nước.

Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; lựa chọn, nhân rộng mô hình phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch, đặc sản công nghệ cao (mía tím, cam, bưởi, gấc, dưa hấu, bí xanh, su su, tỏi tía, rau an toàn, dược liệu); phát triển chăn nuôi đại gia súc, thuỷ sản; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học.

Tỉnh Hòa Bình cần phát huy tiềm năng để phát triển du lịch: quy hoạch tổng thể các điểm, loại hình, sản phẩm, tuyến du lịch phù hợp với tiềm năng và lợi thế so sánh, đặc biệt là du lịch sinh thái và du lịch văn hoá gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, tăng cường liên kết với các tỉnh trong vùng và các trung tâm du lịch lớn của cả nước; đặc biệt chú ý kiện toàn bộ máy quản lý và phát triển nguồn nhân lực du lịch; phấn đấu năm 2020 đạt 5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1 triệu lượt khách quốc tế; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 2% so với mức bình quân 1-1,5% của cả nước và 4% đối với huyện nghèo...
Kim Khánh
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899