Xây dựng huyện Đông Anh thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Hướng tới Đại hội Đảng -
In bài viết

TTTĐ - Sáng 30/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Anh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng huyện Đông Anh thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại” chính thức khai mạc.

Đông Anh tổ chức hội nghị phản biện xã hội về Chương trình OCOP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết Bến xe khách Đông Anh Nhiều hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Đông Anh trong những ngày nới lỏng giãn cách xã hội Lắp đặt 3 trạm rửa tay dã chiến tại Đông Anh

Đại hội vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa và thư chúc mừng. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội.

Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao

Báo cáo chính trị tại Đại hội do Bí thư Huyện ủy (khóa XXVIII), Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh Nguyễn Văn Quang trình bày cho thấy, nhiệm kỳ qua, việc triển khai đồng bộ, hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 7 chương trình công tác trọng điểm toàn khóa cùng các đề án lớn đã tạo ra những thay đổi mạnh mẽ của huyện, nhất là hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông lõi và hạ tầng kinh tế - xã hội. Hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội lần thứ 28 đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao, bình quân 5 năm đạt 10,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh, bình quân gần 29%/năm.

Huyện đã hoàn thành xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả toàn diện nổi bật, về đích trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội. Kinh tế - xã hội nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, trật tự xây dựng đô thị, công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo và có chuyển biến tích cực, rõ rệt.

xay dung huyen dong anh phat trien thanh quan giau dep van minh
Các đại biểu về dự Đại hội

Cùng với đó, giáo dục và đào tạo, văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư đạt nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia hơn 70%, vượt chỉ tiêu Đại hội; công tác giải quyết việc làm, chăm lo các gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành phong trào sâu rộng, đến hết 2019, huyện không còn hộ nghèo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, đạt kết quả khá toàn diện, đặc biệt công tác tổ chức, cán bộ có nhiều bước đột phá. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được chú trọng. Nhiều cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được khối đoàn kết thống nhất, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: phát triển của huyện chưa tương xứng với vị trí tiềm năng, thế mạnh; chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư chưa tương thích với chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Sản xuất nông nghiệp chậm hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, chất lượng cao; Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển và còn bất cập, hạn chế…

Ngoài ra, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, chi bộ dưới cơ sở còn hạn chế; Tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy ở một số đơn vị và một bộ phận đảng viên chưa cao. Hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước ở một số cơ sở, một số lĩnh vực còn yếu…

xay dung huyen dong anh phat trien thanh quan giau dep van minh
Quang cảnh Đại hội

Tập trung thực hiện tốt 15 đề án thành phần

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chúc mừng và trân trọng biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Đông Anh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thống nhất cao với chủ đề Đại hội và cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, bổ sung, hoàn thiện, làm rõ thêm để thống nhất nhận thức và hành động.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu huyện cần chú trọng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, huyện cần tập trung quyết liệt thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025 được thành phố phê duyệt.

“Đây là nhiệm vụ trọng tâm, rất quan trọng, mang tính lịch sử, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo tập trung, toàn diện, sâu sát của toàn Đảng bộ huyện và Đảng bộ thành phố trong thời gian tới”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đồng thời lưu ý, huyện cần tập trung thực hiện tốt 15 đề án thành phần nhằm thực hiện có hiệu quả đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025.

xay dung huyen dong anh phat trien thanh quan giau dep van minh
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Cùng với đó, huyện tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế đảm bảo mục tiêu tăng trưởng nhanh, ổn định, bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, phát huy vai trò chủ lực của công nghiệp, xây dựng...

Ngoài ra, huyện cần khuyến khích đầu tư vùng sản xuất chuyên canh nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp đô thị; Kết nối thị trường tiêu thụ, xúc tiến quảng bá sản phẩm, kết hợp phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch; Khai thác, phát huy có hiệu quả các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp, phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống; Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị, quy hoạch nông thôn mới; Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư xã hội vào huyện.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng yêu cầu huyện Đông Anh quan tâm đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Đông Anh theo tiêu chí người Hà Nội văn minh, thanh lịch, phát triển toàn diện. Trong đó, ưu tiên, tập trung các nguồn lực để chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Tăng cường công tác đào tạo nghề cho người lao động và phân luồng định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau THCS và THPT...

Huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ Nhân dân; Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại, nâng cao vị thế của huyện.

"Huyện Đông Anh có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và anh hùng, có nhiều đóng góp trong quá trình phát triển của Thủ đô và đất nước. Thành phố luôn hy vọng và tin tưởng huyện ngày càng phát triển nhanh và bền vững; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tiếp tục giữ vững danh hiệu: Đảng bộ trọng sạch, vững mạnh", Bí thư Thành ủy tin tưởng.

Tú Linh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất

Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất

TTTĐ - Để tạo chuyển biến ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội, các Sở, ngành, quận, huyện đã đưa ra các kế hoạch cụ thể riêng đối với đơn vị mình, thể hiện quyết tâm chính trị trong thực hiện chương trình hành động mà thành phố đã đề ra.
Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

TTTĐ - Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” diễn ra từ ngày 18-24/1 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội). Đây là sự kiện hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tin khác
[Xem thêm]
Quyết tâm tạo bước đột phá ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết

Quyết tâm tạo bước đột phá ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết

TTTĐ - Sáng 15/1, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hà Nội giao ban trực tuyến với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý IV/2020 về triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Các tác phẩm báo chí góp phần củng cố niềm tin của đảng viên và Nhân dân đối với Đảng

Các tác phẩm báo chí góp phần củng cố niềm tin của đảng viên và Nhân dân đối với Đảng

TTTĐ - Tối 13/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V, năm 2020.
Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh để tạo dư địa phát triển tổ chức công đoàn Việt Nam

Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh để tạo dư địa phát triển tổ chức công đoàn Việt Nam

TTTĐ - Chiều 12/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2020; Triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2021.
Xem phiên bản di động