Thứ ba 16/08/2022 09:15 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn

Xây dựng lớp thanh niên HANCORP trí tuệ, nhiệt huyết, tác phong chuyên nghiệp

Nhịp sống trẻ -
In bài viết

TTTĐ - Một trong những mục tiêu xuyên suốt nghiệm kỳ 2022 -2027 của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (HANCORP) là xây dựng, hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, có trí tuệ, nhiệt huyết, tác phong chuyên nghiệp, thanh lịch…

Đoàn Thanh niên quận Ba Đình không ngừng đổi mới, bám sát nhu cầu thanh niên Đoàn Thanh niên quận Ba Đình không ngừng đổi mới, bám sát nhu cầu thanh niên

Ngày 5/8, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 -2027 được tổ chức với chủ đề: “Tuổi trẻ HANCORP trí tuệ, nhiệt huyết, đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, xây dựng lớp thanh niên có tác phong chuyên nghiệp, thanh lịch, nhiệt huyết góp phần phát triển Tổng công ty, Thủ đô và đất nước”.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Quang Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội; Đậu Văn Diện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty; Nguyễn Đỗ Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; Dương Ngọc Quang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Các vị đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội CTCP khóa IX
Các vị đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội CTCP khóa IX
Hàng ngàn thanh niên trên công trình trọng điểm

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng công ty lần IX nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 15 đồng chí; Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Theo đó, đồng chí Hứa Thị Thơm, Phó Bí thư phụ trách Đoàn Thanh niên Tổng công ty khóa VIII đã được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP khóa IX nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tân Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP Hứa Thị Thơm
Tân Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP Hứa Thị Thơm

Theo tân Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP Hứa Thị Thơm, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tổng công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017- 2022 đã được tích cực triển khai và đạt kết quả khá toàn diện. Công tác giáo dục có những nét mới, sáng tạo, đặc biệt là giáo dục truyền thống đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, niềm tin và lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Phong trào thi đua tình nguyện tiếp tục có bước phát triển mới với phương châm tình nguyện tại chỗ và phát huy chuyên môn. Đặc biệt, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được triển khai rộng rãi đã khuyến khích, cổ vũ thanh niên, khẳng định vai trò xung kích với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, tích cực tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp.

Tiết mục văn nghệ tại Đại hội
Tiết mục văn nghệ tại Đại hội

Đoàn Thanh niên các cấp đã đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên, tham gia xây dựng nhiều công trình trọng điểm của quốc gia. Hàng ngàn đoàn viên, thanh niên Tổng công ty có mặt trên các công trình trọng điểm như: Công trình Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam (trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng), công trình CP05 các công trình kiến trúc của Đề pô (trị giá khoảng 600 tỷ đồng), công trình Nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 (giá trị khoảng 1.200 tỷ đồng)…

Với mục tiêu được người, được việc, được kinh phí cho hoạt động Đoàn, Đoàn Thanh niên các cấp phát động phong trào thi đua tình nguyện đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên, làm thêm giờ, thêm ca góp phần đưa công trình về đích vượt tiến độ. Trong đó, 30 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi và giảm chi phí hàng chục tỷ đồng, 21 công trình, phần việc thanh niên với giá trị trên 10 tỷ đồng. Các công trình thanh niên đã không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn góp phần giải quyết tiến độ, chất lượng, uy tín cho đơn vị. Đây cũng là nơi để đoàn viên, thanh niên được rèn luyện chuyên môn, tay nghề.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng tặng hoa chúc mừng Đại hội
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP Hứa Thị Thơm cho biết, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ HANCORP đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, chuyên nghiệp", nhiệm kỷ 2022 - 2027, tuổi trẻ Tổng công ty quyết tâm thực hiện thắng lợi 8 chỉ tiêu cụ thể đã đề ra. Trong đó, mục tiêu xuyên suốt nghiệm kỳ là: Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hóa cho thanh niên; Tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổ chức, đặc biệt là chất lượng cán bộ, chất lượng cơ sở và đoàn viên; Nâng cao sức hấp dẫn của phong trào thanh niên, khơi dậy tinh thần tự giác trong các hoạt động của Đoàn.

Đoàn Thanh niên Tổng công ty cũng tích cực chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên; Khuyến khích cổ vũ thanh niên học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc; Phát huy tiềm năng to lớn của tuổi trẻ xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đậu Văn Diện tặng hoa chúc mừng Đại hội
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Đậu Văn Diện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng ghi nhận, biểu dương những thành tích tuổi trẻ HANCORP đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Đồng thời bày tỏ sự nhất trí cao với các nội dung cơ bản trong dự thảo Báo cáo Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty khóa VIII trình Đại hội với 8 nhóm chỉ tiêu cùng với các nhiệm vụ, giải pháp gắn với 4 phong trào, 3 chương trình công tác.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng phát biểu tại Đại hội
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng phát biểu tại Đại hội

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cũng nhấn mạnh thêm một số vấn đề để tuổi trẻ Tổng công ty tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, Đoàn Thanh niên Tổng công ty cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn với những phương pháp đa dạng, hấp dẫn; Tận dụng tối đa hiệu quả của công nghệ thông tin, các phương tiện thông tin truyền thông mạng xã hội... để lan tỏa đến đông đảo đoàn viên, thanh niên các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của nhà nước. Đoàn cần chủ động, nhậy bén nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên để đồng hành, chia sẻ, từ đó sẽ làm tốt việc chăm lo và đáp ứng những nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên.

Đoàn Thanh niên Tổng công ty tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu trong đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên; Lao động sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu, uy tín trong ngành xây dựng cho Tổng công ty.

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng
Các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng

Mặt khác, Đoàn Thanh niên Tổng công ty chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn; Thành lập mới và duy trì hoạt động của Đoàn Thanh niên tại các công ty thành viên sau quá trình cổ phần hóa; Phát triển hoạt động của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích… trong đoàn viên thanh niên Tổng công ty.

Đặc biệt, tuổi trẻ Tổng công ty tích cực đăng cai các hoạt động của thành phố gắn với chuyên môn của Tổng công ty; tham gia vào quá trình chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động, công tác của Đoàn; Sớm nghiên cứu, cụ thể hóa chương trình công tác 06, 07 của Thành ủy Hà Nội vào hoạt động của Đoàn Thanh niên Tổng công ty.

Phó Bí thư Thành đoàn cũng đề nghị tập thể Ban Chấp hành khóa mới phát huy tốt phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và năng lực công tác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đề ra. Từ đó đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng công ty tiếp tục phát triển hơn nữa, xứng đáng với tầm vóc, niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Tổng công ty.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng công ty được tuyên dương, khen thưởng.

Nguyễn Dũng
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đèn về ấp, thắp lên nụ cười

Đèn về ấp, thắp lên nụ cười

TTTĐ - Hơn 210.000 hộ dân tại 34 tỉnh thành trên cả nước sẽ được hưởng lợi từ ánh sáng đèn đường năng lượng mặt trời tại khu vực sinh sống, thông qua chương trình Thắp sáng đường quê do Trung ương Đoàn và SABECO khởi xướng.
Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

TTTĐ - Diễn ra từ ngày 13/8 đến ngày 10/9/2022, 50 học viên là những cán bộ chủ chốt của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tham gia tìm hiểu, trao đổi nhiều chuyên đề như: Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tiếng Việt; Khái quát hệ thống chính trị ở Việt Nam…
Truyền lửa viết ước mơ cho trẻ em nhiễm chất độc da cam

Truyền lửa viết ước mơ cho trẻ em nhiễm chất độc da cam

TTTĐ - Với việc tổ chức trò chơi, diễn kịch, hướng dẫn làm đồ thủ công và tặng quà…, các bạn trẻ trong dự án AEGIS đã mang đến niềm vui cho trẻ em không may bị nhiễm chất độc da cam tại Làng trẻ Hữu Nghị (Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội). Đặc biệt, qua các hoạt động các bạn trẻ đã truyền lửa, sự tự tin theo đuổi ước mơ cho trẻ em nơi đây.
Tin khác
[Xem thêm]
Phân loại rác – Bắt đầu từ những hành động nhỏ

Phân loại rác – Bắt đầu từ những hành động nhỏ

TTTĐ - Nhằm nâng cao nhận thức và hành động để giảm thiểu tác động của rác thải đến môi trường, kiến tạo tương lai xanh, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang phát động phong trào phân loại rác tại nguồn, tuần hoàn, tái chế chất thải trong các hộ gia đình, cá nhân.
Trở thành triệu phú nhờ... nuôi bò 3B

Trở thành triệu phú nhờ... nuôi bò 3B

TTTĐ - Có công việc ổn định với mức thu nhập cao nhưng anh Bùi Văn Phúc (xã Nam Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội) lại quyết định từ bỏ về quê nuôi bò 3B. Quyết định này của anh khiến người thân phản đối, làng xóm xì xào…
Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Xung kích, sáng tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Xung kích, sáng tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

TTTĐ - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và hướng dẫn của Cục Chính trị, Công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ và PTTN) của LLVT Bộ Tư lệnh luôn có sự phát triển vững chắc, toàn diện.
“Lời gửi từ trái tim” nối dài mùa Vu Lan báo hiếu

“Lời gửi từ trái tim” nối dài mùa Vu Lan báo hiếu

TTTĐ - Dù chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu nhân mùa Vu Lan với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành” do báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với các đơn vị tổ chức đã trôi qua nhiều ngày nhưng những “Lời gửi từ trái tim” tiếp tục được độc giả cả nước gửi về nhằm bày tỏ lòng tri ân với cha mẹ.
Mùa Vu Lan: Lời yêu thương gửi cha mẹ…

Mùa Vu Lan: Lời yêu thương gửi cha mẹ…

TTTĐ - Một mùa Vu Lan nữa lại về. Đây là dịp đặc biệt để chúng sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Những lời yêu thương, tâm tình từ tận trái của nhiều người trẻ cũng được gửi gắm đến các bậc sinh thành.
Xem phiên bản di động