Xây dựng nông thôn mới: Cần chấn chỉnh biểu hiện chạy theo thành tích

Nông thôn mới -
In bài viết

TTTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Xây dựng nông thôn mới: Cần chấn chỉnh biểu hiện chạy theo thành tích

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng

Bài liên quan

Triển khai Nghị quyết về chuyển đổi phương thức đầu tư 3 dự án giao thông

Phấn đấu 100% các siêu thị sử dụng bao bì thân thiện môi trường

Phê duyệt chủ trương đầu tư 3 sân golf tại Bắc Giang và Hòa Bình

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn

Lựa chọn phương án đầu tư cao tốc Chi Lăng – Hữu Nghị

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn; hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới; kinh tế nông thôn ngày càng phát triển, đời sống vật chất của nông dân ngày càng được nâng cao...

Đến tháng 6 năm 2020, cả nước đã có 5.177 xã (58,2%) đạt chuẩn NTM, tăng 371 xã (4,2%) so với cuối năm 2019; có 9 tỉnh, thành phố có 100% số xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; bình quân cả nước đạt 16,2 tiêu chí/xã; có 127/664 đơn vị cấp huyện thuộc 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 14 đơn vị cấp huyện so với cuối năm 2019) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Cả nước đã có 62/63 UBND tỉnh đã phê duyệt, triển khai Đề án/Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP; có 34 tỉnh, thành phố đánh giá, phân hạng và có quyết định công nhận cho 1.730 sản phẩm OCOP của 1.005 chủ thể tham gia Chương trình OCOP.

Năm 2020 là năm then chốt thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của giai đoạn 2016-2020 theo hướng nâng cao chất lượng, ngày càng đi vào chiều sâu, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành Trung ương cần căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo đã được ban hành để tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương theo địa bàn được phân công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu còn lại của Chương trình trong năm 2020. Đặc biệt, phải kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các biểu hiện chạy theo thành tích, huy động quá sức dân, tự thỏa mãn với thành tích đã đạt được. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lồng ghép các mục tiêu, nội dung về xây dựng NTM vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Về Báo cáo chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát, xem xét điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mục tiêu, nội dụng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; điều chỉnh phương án đề xuất nguồn lực cho phù hợp để vừa bố trí đủ cho các nội dung bổ sung, vừa tránh chồng chéo, vừa tạo điều kiện lồng ghép, phối hợp chặt chẽ với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nhằm đảm bảo thiết thực, nâng hiệu quả đầu tư.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã đạt được những kết quả tích cực
Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã đạt được những kết quả tích cực

Đồng thời, Bộ cần làm rõ vấn đề quy hoạch NTM cấp xã, huyện trong cả nước, từ đó xác định các nội dung trọng tâm để đề xuất Chương trình phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, của lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025; xác định rõ định hướng phát triển kinh tế nông thôn toàn diện, tạo sinh kế để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống một cách bền vững cho người dân nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan có liên quan chủ động hoàn thiện dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; sớm hoàn thiện các thủ tục để trình Quốc hội phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 ngay sau khi Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư Chương trình.

Về Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021-2025, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện Bộ tiêu chí, đảm bảo tính khả thi. Trong đó, cần lượng hóa các tiêu chí, xây dựng các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tiễn, nguồn lực của địa phương, từng vùng, từng khu vực; phù hợp về địa lý, lịch sử, văn hóa, đặc biệt là trình độ phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi vùng.

Hệ thống đường giao thông xã Tân Vinh (Lương Sơn) được nhựa hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
Hệ thống đường giao thông xã Tân Vinh (Lương Sơn) được nhựa hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân

Dịp này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký các quyết định công nhận huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và 2 huyện Nga Sơn và Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hòa Bình, tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo 3 huyện trên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Sau 10 năm thực hiện Chương trình NTM, đến nay, huyện Lương Sơn có 19/19 xã đạt chuẩn NTM. Cơ sở hạ tầng có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2.92%. Thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng/người/năm. Các điều kiện về giáo dục, y tế, văn hoá tiếp tục được cải thiện. An ninh trật tự ở nông thôn được cải thiện.

Huyện bước đầu thực hiện được mục tiêu là vùng kinh tế động lực của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,86%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp - xây dựng 63,1%; thương mại - dịch vụ 24,8%; nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 12,1%. Quy mô các ngành kinh tế tăng gấp 2,2 lần so với năm 2015; thu ngân sách Nhà nước năm 2020 ước đạt 372 tỷ đồng, tăng 242 tỷ so với năm 2015... Huyện Lương Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 sớm hơn 1 năm so với kế hoạch.

Diện mạo Nga Sơn ngày một đổi thay
Diện mạo Nga Sơn ngày một đổi thay

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nga Sơn khóa XXII. Những năm qua, Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Nga Sơn tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng. Qua đó, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất ước đạt 13,7%, cơ cấu giữa các ngành: nông - lâm - thủy sản: 23,7%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: 44,8%, dịch vụ - thương mại: 31,5%; thu nhập bình quân đầu người 44,1 triệu đồng/năm; bình quân giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 165,5 triệu đồng. Chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản đều tăng giá trị sản xuất.

Trong năm 2019, huyện Nga Sơn đã huy động xây dựng NTM với số vốn là 615,13 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương, tỉnh là 47,16 tỷ đồng, ngân sách huyện 68,52 tỷ đồng; ngân sách xã 83,32 tỷ đồng, vốn tín dụng là 52,13 tỷ đồng, vốn DN đầu tư 21,65 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 342,35 tỷ đồng (trong đó đóng góp xây dựng công trình phúc lợi là 9,25 tỷ đồng); nhân dân tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông. Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 19 tiêu chí/xã, năm 2019 có 6 xã đạt chuẩn NTM, nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM lên 100%.

Bộ mặt nông thôn tại huyện Hoằng Hóa đã thay đổi rõ rệt
Bộ mặt nông thôn tại huyện Hoằng Hóa đã thay đổi rõ rệt

Sau 10 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM, diện mạo các vùng quê trong huyện Hoằng Hóa ngày càng khang trang, đời sống nhân dân được nâng cao. Đến nay, toàn huyện đã có 42/42 xã đạt chuẩn NTM, tự đánh giá đạt 9/9 tiêu chí NTM cấp huyện.

Nhờ phát triển mạnh các mô hình sản xuất, các ngành kinh tế, đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người lên hơn 45,6 triệu đồng/năm, cao hơn mức thu nhập bình quân chung của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện theo đó cũng giảm xuống còn 2,03%, giảm 15,46% so với năm 2011. Hiện tại, huyện Hoằng Hóa có nhiều mô hình sản xuất trở thành điển hình trong tỉnh, như: Nuôi tôm công nghiệp theo hướng công nghệ cao trong nhà màng, sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn VietGAP tập trung, hàng trăm mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm.

Huyện đã huy động tổng nguồn lực hơn 9.747,3 tỷ đồng cho xây dựng NTM. Các tiêu chí NTM cấp huyện như bệnh viện đa khoa, hệ thống cơ sở hạ tầng trên nhiều lĩnh vực… đều đạt các tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Trung ương./.

Mai Anh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đảm bảo cung ứng đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân

Đảm bảo cung ứng đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân

TTTĐ - Vụ đông xuân 2020 - 2021, các địa phương miền Bắc dự kiến gieo cấy hơn một triệu héc-ta lúa, trong đó vùng đồng bằng sông Hồng hơn 900.000ha. Theo dự báo, nguồn nước trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ khả năng sẽ thiếu hụt. Do đó, các địa phương cần khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng đủ nước phục vụ nhân dân gieo cấy vụ Đông Xuân.
Tin khác
[Xem thêm]
Nhiều kết quả nổi bật sau 2 năm thí điểm xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

Nhiều kết quả nổi bật sau 2 năm thí điểm xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

TTTĐ - Sau 2 năm thực hiện thí điểm xây dựng huyện Nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, 4 huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An), Hải Hậu (tỉnh Nam Định), Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) và Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) đã đạt được nhiều kết quả rõ nét song cũng còn nhiều vấn đề cần rà soát lại.
Xây dựng Nông thôn mới khó có thể sống an toàn cùng vật liệu chứa amiăng?

Xây dựng Nông thôn mới khó có thể sống an toàn cùng vật liệu chứa amiăng?

TTTĐ - Ngày 28/12, trong chương trình hoạt động khoa học công nghệ năm 2020, trên tinh thần chương trình” Toàn dân xây dựng nông thôn mới", Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Vệ sinh Lao động Việt Nam phối hợp với Tổ chức nhân dân Úc vi Y tế, Giáo dục và Phát triển hải ngoại (Union Aid Abroad - APHEDA) tổ chức hội thảo khoa học với nội dung "Xây dựng nông thôn mới, sống an toàn cùng vật liệu có chứa amiăng".
Hà Nội: Chủ động phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân trên đàn vật nuôi

Hà Nội: Chủ động phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân trên đàn vật nuôi

TTTĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 11037/VP-KT đề nghị các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh về triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên ở huyện miền núi Thanh Hóa

Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên ở huyện miền núi Thanh Hóa

TTTĐ - Thôn Xuân Lập xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân là một trong 3 thôn được UBND tỉnh Thanh Hóa lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình thôn Nông thôn mới kiểu mẫu. Sau một thời gian triển khai, với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, đồng thuận của Nhân dân, đến nay, Xuân Lập trở thành thôn Nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.
Xem phiên bản di động