×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Bạn đọc | 13/12/2018 08:19
TTTĐ - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, địa phương nào để xe quá khổ, quá tải hoạt động thì trách nhiệm thuộc về lãnh đạo địa phương đó.
Phùng Đô

Bình luận

XEM THÊM