Thứ hai 03/10/2022 11:58 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn

Xử lý nghiêm trường hợp lạm quyền trong sắp xếp, bổ nhiệm người nhà vào vị trí lãnh đạo

Tin tức -
In bài viết

TTTĐ - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, đặc biệt là người đứng đầu các địa phương, đơn vị, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ quán triệt, nghiên cứu kỹ và tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 80-QĐ/TƯ và thông báo Kết luận số 20-TB/TƯ của Bộ Chính trị.

Nghiêm cấm can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ cháy ở Bình Dương Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tăng giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19

Bảo đảm tính chặt chẽ, dân chủ, minh bạch trong công tác cán bộ

Ngày 22/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TƯ và thông báo Kết luận số 20-TB/TƯ của Bộ Chính trị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương đến 64 điểm cầu, gồm các Đảng ủy Khối và Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trên cả nước.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đã quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Quy định số 80-QĐ/TƯ, ngày 18/8/2022, của Bộ Chính trị “về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Thông báo số 20-TB/TƯ, ngày 8/9/2022, về “Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật”.

Theo đồng chí Mai Văn Chính, tổng kết Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Bộ Chính trị đánh giá, qua 5 năm tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Về phân cấp, quản lý cán bộ, các địa phương, cơ quan đơn vị hầu hết đã ban hành quy định, quy chế hướng dẫn cụ thể việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo phạm vi được phân công. Về bổ nhiệm cán bộ ứng cử, các cấp ủy Đảng đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái 180.516 lượt cán bộ; trong có 6.003 lượt cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Việc thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ, góp phần quan trọng vào công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng, cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trước mắt cũng như lâu dài… Bên cạnh ưu điểm, Bộ Chính trị cũng nêu lên những hạn chế, bất cập và nguyên nhân chủ yếu.

Từ những đánh giá việc thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 80-QĐ/TW trên cơ sở kế thừa nhiều nội dung còn phù hợp của Quy định số 105-QĐ/TW và bổ sung, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Quy định số 80-QĐ/TW gồm 6 chương, 34 điều và 3 phụ lục. So với Quy định số 105-QĐ/TW, Quy định số 80-QĐ/TW có những yêu cầu mới về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, việc ban hành Quy định số 80-QĐ/TW sẽ bảo đảm tính chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong công tác cán bộ của hệ thống chính trị; đánh giá cán bộ khách quan, công tâm, để từ đó lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với Thông báo số 20-TB/TW, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã làm rõ chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật, tập trung vào các nội dung như việc giải quyết cho cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác; cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác sau khi bị kỷ luật.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy bày tỏ sự tán thành, đánh giá cao việc Trung ương, Bộ Chính trị ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử cũng như chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Đây là những văn bản rất quan trọng của Đảng về công tác cán bộ, là cơ sở để các địa phương cụ thể hóa trong quản lý, bổ nhiệm cán bộ.

Xử lý nghiêm trường hợp lạm quyền trong sắp xếp, bổ nhiệm người nhà vào vị trí lãnh đạo
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Khắc phục tình trạng cán bộ vừa mới được bổ nhiệm đã vi phạm kỷ luật Đảng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định khâu đột phá đầu tiên là hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức cán bộ. Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản rất quan trọng liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, như về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Về công tác quy hoạch cán bộ; về bảo vệ chính trị nội bộ; Về danh mục chức danh lãnh đạo quản lý...

Khẳng định đây là những văn bản rất quan trọng, tạo nên sự đồng bộ, kết nối chặt chẽ với nhau trong từng khâu của công tác cán bộ, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, đặc biệt là người đứng đầu các địa phương, đơn vị, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ quán triệt, nghiên cứu kỹ và tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 80-QĐ/TƯ và thông báo Kết luận số 20-TB/TƯ của Bộ Chính trị.

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, việc tổ chức thực hiện nghiêm là cơ sở bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ; đồng thời, khắc phục tình trạng cán bộ vừa mới được bổ nhiệm đã vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, hay việc lạm quyền trong sắp xếp, bổ nhiệm người thân, người nhà, người không đủ tiêu chuẩn điều kiện vào trong các vị trí lãnh đạo quản lý không đúng quy định của Đảng, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

Ánh Dương
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Tin khác
[Xem thêm]
Tỉnh Bình Phước công bố quyết định thành lập thị xã Chơn Thành

Tỉnh Bình Phước công bố quyết định thành lập thị xã Chơn Thành

TTTĐ - Sáng nay (1/10), tại khuôn viên Công viên trung tâm thị xã Chơn Thành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15 ngày 11/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã.
Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô

TTTĐ - Theo Quyết định số 3617-QĐ/TU ngày 29/9/2022, Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm Trưởng ban.
Bộ Chính trị thi hành kỷ luật Cảnh cáo đồng chí Bùi Nhật Quang

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật Cảnh cáo đồng chí Bùi Nhật Quang

Ngày 30/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Cử tri kiến nghị xử lý, khắc phục một số đoạn quốc lộ 3 thường xuyên bị ngập úng cục bộ

Cử tri kiến nghị xử lý, khắc phục một số đoạn quốc lộ 3 thường xuyên bị ngập úng cục bộ

TTTĐ - Cử tri huyện Sóc Sơn kiến nghị xử lý, khắc phục một số đoạn quốc lộ 3 thường xuyên bị ngập úng cục bộ vào mùa mưa, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. TP quan tâm hơn nữa đến công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm vệ sinh môi trường, xử lý xe chở rác quá tải tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn; Giải quyết tồn tại trong việc cấp đất giãn dân; Đẩy nhanh tiến độ dự án trường đua ngựa trên địa bàn xã...
Xem phiên bản di động